Yliopistopalvelut

Valtakunnallinen kandipalaute

Kandipalaute pähkinänkuoressa:

Tiedekuntakohtaiset tulokset Jyväskylän yliopistosta (rahoitusmallikysymykset ja "arvosanat") sekä Suomen yliopistojen yliopistotason rahoitusmallikysymysten tulokset 2013 - 2017.

Jyväskylän yliopiston tulokset rahoitusmallikysymyksistä ja "arvosanoista" ohjauksen aloittain, tiedekunnittain, laitoksittain ja tutkinnoittain (ns. kuusinumerotaso) vuodelta 2017.

Valtakunnalliset tulokset ohjauksen aloittain vuodelta 2017.

Valtakunnallinen vertailu Jyväskylän yliopiston yksiköiden kannalta relevantteihin kohteisiin ohjauksen aloittain ja tutkinnoittain (ns. kuusinumerotaso) vuodelta 2017.

Mikä Kandipalaute?

Kandipalaute on opiskelijapalautekysely, jossa selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä yliopistojen koulutuksen kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. Kandipalaute on syntynyt Suomen yliopistot UNIFI ry:n kautta yliopistojen, opiskelijoiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisenä hankkeena. Kysely on toteutettu kaikissa suomalaisissa yliopistoissa Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta vuodesta 2013 lähtien. Vuosina 2013 - 2016 saakka toteuttajana oli saksalainen CHE.

Mikä muuttui 2017?

Kyselyn sisältämissä kysymyksissä ja väittämissä tapahtui jonkin verran muutoksia. Helsingin yliopistossa käytetty HowULearn-kysely perustuu yliopisto-oppimista, opiskelua ja opetusta koskevaan tieteelliseen tutkimukseen. Kyselyn toteuttaa teknisesti Tieteen tietotekniikan keskus CSC. Oman yliopiston kandipalautedata on vuodesta 2017 lähtien käytettävissä noin vuorokauden viiveellä ja CSC pyrkii toteuttamaan ExtraVipuseen raportteja lähes yhtä lyhyellä viiveellä.

Yliopistojen rahoitusmalliin kuuluvat 13 väittämää säilyivät sisällöllisesti ennallaan, joten niiden osalta tulokset ovat vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin. Jyväskylän yliopiston uusissa omissa kysymyksissä on mukana arvosanatyyppinen arvio pääaineen opetuksesta sekä saadusta tuesta ja ohjauksesta.

Kutsu vastata kyselyyn lähetetään automaattisesti tietovarastosta kaikille kandidaatin tutkinnon suorittaneille opiskelijoille. Kyselyyn on mahdollista kirjautua useita kertoja siihen saakka, kunnes on lähettänyt vastaukset. Vastauksesi käsitellään nimettömänä ja luottamuksellisesti. Koska kyselyn anonymiteetti on haluttu varmistaa eivät yliopistot saa tietää kyselyyn vastaajia. Tämän takia kyselyn muistutusviestit joudutaan lähettämään koko vastaajajoukolle riippumatta siitä, onko vastannut kyselyyn vai ei.

Kandipalaute vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen ja yliopiston perusrahoitukseen

Kyselyn avulla on tarkoitus saada tietoa opiskelijoiden oppimisesta, opiskelusta ja opetuksesta eri aloilla. Tavoitteena on luoda mahdollisimman tarkka kuva opiskelijoiden opintoja koskevista kokemuksista. Opiskelijoilta saatava palaute on tärkeää koulutuksen laadun, entistä parempien toimintatapojen sekä opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen kestää 15-20 minuuttia.

Kandipalautteen tulokset vaikuttavat myös yliopistojen rahoitukseen. Vuodesta 2015 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut 3 % yliopistoille osoitetusta perusrahoituksesta, yhteensä noin 50 miljoonaa euroa valtakunnallisen opiskelijapalautteen perusteella. Erityisesti kandivaiheen opetus- ja ohjaustilanteissa on hyvä kertoa tulevasta kyselystä opiskelijoille ja pyytää, että jokainen vastaisi kyselyyn ja antaisi näin arvokasta palautetta yliopisto-opiskelusta.

Tiedekuntakohtaisia palkintoarvontoja vastanneiden kesken

Kiitokseksi vastauksestasi oma tiedekuntasi järjestää tuotepalkinto- tai lahjakorttiarvonnan. Kyselyn lähettämisen jälkeen sinut uudelleenohjataan Jyväskylän yliopiston omalle arvontasivustolle.Tiedekuntakohtaiset arvontapalkinnot on listattu tänne.

Vuosina 2015, 2016, 2017 ja 2018 kaikki kandipalautelinkin saaneet opiskelijat haastatellaan puhelimitse. Tarkoituksena on saada tietoa siitä, miten opiskelijat ovat kyselyn kokeneet. Haastetteluja koordinoi strategisen kehittämisen yksikössä Tapio Ruokolainen.

Lisätietoja:
kandipalaute@jyu.fi
Tietoasiantuntija Tapio Ruokolainen