Yliopistopalvelut

Kurssipalautejärjestelmä Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa otettiin vuoden 2015 alussa käyttöön yhtenäinen kurssipalautejärjestelmä. Sen ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa opettajille palautetta oman opetuksensa kehittämiseksi. Lisäksi palautetta käytetään yksikkö- ja yliopistotasoisina koonteina koulutuksen strategisen suunnittelun ja pedagogisen kehittämisen, sekä opetuksen ja oppimisen tutkimuksen tarpeisiin. Kevääseen 2016 saakka palaute kerättiin Korppi-lomakkeella ja syksystä 2016 eteenpäin Webropol-sovelluksella. Kurssipalautteen toteuttamisesta ja organisoinnista vastaa koulutuspalvelut.