Yliopistopalvelut

Kurssipalaute

Jyväskylän yliopistossa opetuksesta kerättävä palaute

Yliopiston palautejärjestelmän tärkein osa, kaikille yhteinen kurssipalaute, on otettu käyttöön vuoden 2015 alusta lähtien.

Palautteen voi antaa nyt samalla tavalla - sujuvasti ja anonyymisti verkkolomakkeella Korpissa. Sitä kerätään kaikesta yliopistossa annettavista kursseista (tiedekunnat & erillislaitokset poislukien Avoin yliopisto), joista saa opintopisteitä. Palaute ei siis koske kursseja tai tapahtumia, joista ei saa opintopisteitä eikä kirjatenttejä.

Kurssipalautelomakketta on kevään palautteiden perusteella uudistettu ja mm. lyhennetty jonkin verran. Uusi lomake löytyy täältä.

Lomake löytyy Korpista kurssin etusivulta ja ”kyselyt”-sivulta sekä suomen että englannin kielisinä. Vastaajalle kieli määräytyy sen mukaan, kumman kielen käyttäjä on valinnut Korpin käyttökieleksi. Palautelomake on avoinna kurssin voimassaolon ajan sekä vielä muutamia viikkoja kurssille asetetun päättymispäivän jälkeen. Opettaja voi ohjeistaa palautteen antamisajan kurssikohtaisesti, mutta yleisesti toivotaan, että palaute annetaan heti kurssin jälkeen. Vastaukset ovat anonyymejä, eli opettaja ei näe vastaajien henkilötietoja.

Järjestelmän ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa opettajille palautetta oman opetuksensa kehittämiseksi. Lisäksi palautetta käytetään yksikkö- ja yliopistotasoisina koonteina koulutuksen strategisen suunnittelun ja pedagogisen kehittämisen sekä opetuksen ja oppimisen tutkimuksen tarpeisiin ilman opettajien tunnistetietoja.

Osallistu opetuksesi kehittämiseen ja anna palautetta!

Kurssipalautteen käyttöönotosta sekä kandipalautteen nykytilanteesta järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus opiskelijoille 11.2. Tiedustustilaisuuden diat Helena Rasku-Puttonen & Terhi Skaniakos (pdf-muodossa)

Kurssipalautteen toteuttamisesta ja organisoinnista vastaa yliopistopalveluiden strategisen kehittämisenvastuualue yhteistyössä IT-palveluiden vastuualueen kanssa.