Yliopistopalvelut

Palautteet ja kyselyt opiskelijoille

Tältä sivustolta löydät kuvauksia ja tuloksia yliopistomme opiskelijapalautteista, sekä yleistä tietoa palautteen antamisesta ja sen hyödyntämisestä.

Opiskelijoiden äänen kuuleminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä ja laatujärjestelmää. Kerättyjä palautteita käytetään eri tavoin ja eri tasoilla ja niiden hyödyntämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Opintojen aikana sinulta pyydetään monenlaista palautetta. Jokaiselta käymältäsi kurssilta kerätään kurssipalautetta. Joka toiselta 1., 3. ja 5. vuoden opiskelijaryhmältä kerätään opiskelijapalautetta, joka antaa tietoa opiskelijoiden opiskelukokemuksista, opetuksen laadusta ja oppimisesta. Valtakunnallinen kandipalaute puolestaan selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta.

Kun valmistut, sinulta kysytään työelämään sijoittumiseen ja uraseurantaan liittyviä asioita kyselyissä, jotka toteuttaa valtakunnallinen Aarresaari-verkosto. Näistä tuloksista saamme arvokasta tietoa siitä, miten meidän yliopistostamme valmistuneet pärjäävät työelämässä, ja miten tyytyväisiä he omaan tutkintoonsa ovat valmistumisen jälkeen.

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat tärkeitä akateemisen asiantuntijuuden taitoja, joita voit harjoitella opiskeluaikanasi antamalla rakentavaa ja kehittävää palautetta saamastasi opetuksesta.

 

Tämän sivun lyhytosoite on: www.jyu.fi/isa/palaute

Anna palaa banneri JYY

Yhteystiedot

Tietoasiantuntija
Tapio Ruokolainen
tapio.j.ruokolainen@jyu.fi
Strateginen kehittäminen