Laadunhallinta

Laadunhallinta

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditointiryhmä vieraili yliopistossa 13.-15.1.2015. Auditointivierailun aikana auditointiryhmä haastatteli noin 150 yliopistolaista. Haastateltavien joukossa oli yliopiston eri toimijoita: johtoa, tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita sekä sidosryhmien edustajia.

Yliopistolain mukaan (Yliopistolaki 558/2009, §87) yliopistojen tulee arvioida koulutustaan ja tutkimustaan sekä niiden vaikuttavuutta. Yliopistojen tulee myös osallistua säännöllisesti ulkopuoliseen  laatujärjestelmänsä arviointiin. Tämä tammikuussa toteutettu auditointivierailu oli järjestyksessään toinen. Läpäistyn   auditoinnin tuloksena yliopisto sai laatutunnuksen.  

 

 

Jaa |
Yhteystiedot

Käyntiosoite: Keskussairaalantie 2,
Opinkivi, huone 106

Laadunhallintatyössä mukana myös:

Laatulista
Toimimattomia käytänteitä?
Kehittämisehdotuksia?
Lähetä viesti:
laatu@lists.jyu.fi