Laadunhallinta

Johdon katselmus

Johdon katselmus on yksi strategian tavoitteiden saavuttamisen arviointimenettely. Katselmuksen aineisto esitellään yliopiston hallitukselle vuosittain maaliskuussa.

Johdon katselmuksen lähtötietojen kokoamisesta vastaa laatupäällikkö. Yliopiston tiedeneuvosto arvioi yliopiston tutkimuksen tilan ja koulutusneuvosto koulutuksen tilan.  Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto arvioi yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta.  Lisäksi johdon katselmus sisältää strategisten tavoitteiden toteutumisen muita arviointeja sekä laadunhallintajärjestelmän tuottamaa arviointitietoa.

Hallituksen kokouksessa rehtori tai mahdollisesti sinne pyydettynä olevat henkilöt esittelevät raportin hallitukselle.  Yliopiston johto tai laatupäällikkö raportoi katselmuksen tuloksista henkilöstölle ja opiskelijoille verkkosivuilla ja tarvittaessa muin tavoin.
Johdon katselmuksen menettely on jatkuvasti kehittyvä, minkä vuoksi katselmuksen painopisteet voivat vuosittai muuttua.


Johdon katselmukset

Lisätietoja:
Laatupäällikkö
pirjo.halonen(at)jyu.fi
050 428 5315

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Mattilanniemi 2,
Agora, huone Ag B321.1

Laadunhallintatyössä mukana myös: