Laadunhallinta

Jyväskylän yliopiston laadunhallinnan käsikirja

 

Laadunhallinnan käsikirjaa käytetään suoraan verkosta.  Se sisältää johdantotekstin ja prosessien sanallisen kuvauksen.

Tekstit ovat luettavissa myös pdf-muotoisina.  Prosessien kuvauksiin on tulostettu kaikkien tekstiä tuottaneiden yksiköiden kuvaukset.

Käsikirjan päivittäjän ohje

Käyttöohje

Verkkosivun oikean laidan suodattimista valitaan painonapeista näkyviksi halutut kuvauskentät (oletus pelkkä Kuvaus) sekä yksi tai useampi yksikkötaso (oletus yliopistotaso JY).  Yksikkösuodattimista kannattaa yleensä valita JY (yliopistotaso),  Tdk_erillislaitos (tiedekuntien ja erillislaitosten yhteinen taso) sekä oman tiedekunnan tai erillislaitoksen ja mahdollisesti laitoksen taso, ehkä myös YOP (yliopistopalvelujen taso).  Mikäli jollain tasolla ei ole tekstiä kyseisessä prosessissa, kyseessä ei ole virhe, vaan tietoinen harkinta, että toiminnassaan kyseinen taso noudattaa hierarkkisesti ylempänä olevan tason toimintamallia.

Lukuohje

Laadunhallinnan käsikirjassa prosessien kuvaukset vastaavat kysymyksiin

  • miksi prosessi on olemassa,
  • mitkä tahot ovat siitä vastuussa,
  • mikä on kunkin toimijan rooli ja
  • mikä on prosessin tuotos.

Kuvaus on lyhyt ja mikäli mahdollista, koko yliopistolle yhteinen. Tiedekunta-, erillislaitos-, ja laitostasolla tekstiä on vain siinä tapauksessa, että yksikkökohtaisen, toimivaltaisen päätöksen perusteella yleinen kuvaus ei vastaa yksikössä noudatettavaa käytäntöä. Yksityiskohtaiset kuvaukset siitä, miten prosessi etenee, on jätetty pois laadunhallinnan käsikirjasta. Toimijoista on kirjattu näkyviin tehtävineen vain ne, joiden rooli on määritetty prosessin hallintaan liittyvässä päätösasiakirjassa. Prosessin tuotos on asia, jonka tuotosta tarvitseva taho voi todeta ja hyväksyä.

Ylläpitovaltuutuslomake

Lisätietoja sekä korjausehdotukset ja -pyynnöt:

pirjo.halonen (at) jyu.fi

Laadunhallinnan kuulumisia

Laadunhallinnan kuulumisia

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Mattilanniemi 2,
Agora, huone Ag B321.1

Laadunhallintatyössä mukana myös: