Opintopalvelut

Opintopalvelut

Opintopalvelut on osa yliopistopalveluita, jota johtaa opintopalvelujohtaja ja joka koostuu seuraavista toimintayksiköistä:

  • Hakija- ja opiskelijapalvelut
    • Opintotuki
  • Kansainväliset palvelut
  • Työelämäpalvelut

Nämä yksiköt toimivat oman toimialansa asiantuntijoina yliopistopalveluissa. Opiskelijapalveluihin kuuluu myös opintotukiryhmä.

Opintopalvelut tarjoaa ja koordinoi palveluja, jotka osaltaan edesauttavat Jyväskylän yliopiston koulutustavoitteiden toteutumista. Opintopalvelut toimii yliopiston johdon sekä tiedekuntien ja erillis- ja palvelulaitosten apuna yliopiston koulutuksen tukipalvelujen kehittämisessä. Tehtävät kattavat  opetukseen ja koulutukseen liittyvien palvelujen tuottamisen yliopiston eri yksiköille, niiden henkilöstölle sekä opiskelijoille. Lisäksi opintopalveluille kuuluvat johtoa palvelevat valmisteluvastuut, opintotietojärjestelmät ja koulutuksen arvioinnin kehittäminen (YOPALA -> Kandipalaute) yhdessä strategisen kehittämisen yksikön kanssa.

Kansainväliset palvelut organisoi koko yliopistoa koskevia opiskelija- ja opettajavaihto-ohjelmia, avustaa laitoksia kansainvälisten koulutusyhteistyöhankkeiden käynnistämisessä ja koordinoi ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuja palveluja.

Hakija- ja opiskelijapalvelut hoitaa opiskelijahaun suomenkielisiin koulutuksiin ja opiskelijoiden ilmoittautumiset, yleistiedotuksen ja -neuvonnan sekä opiskelijamaksut.  Hakija- ja opiskelijapalvelut vastaa myös opintohallinnon tietojärjestelmistä ja opiskelija- ja tutkintorekisterin ylläpidosta. Opintotukipalveluissa hoidetaan opintotukineuvonta sekä -ratkaisutoiminta.

Työelämäpalveluiden tehtävänä on edesauttaa yliopiston ja elinkeinoelämän vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä tarjota palveluja, jotka tukevat opintojen suunnittelua, työmarkkinoille siirtymistä ja tarkoituksenmukaista työllistymistä sekä työnantajien yhteyttä yliopiston opiskelijoihin ja vastavalmistuneisiin.

Toimintayksiköiden tehtäväalueita on kuvattu tarkemmin kunkin yksikön omilla verkkosivuilla, joilta löytyvät myös tiedot yksiköiden henkilöstöstä.

Jaa |
Opintopalvelut


Hakija- ja opiskelijapalveluiden asiakaspalvelu:
ma-pe 9.00 - 15.00
puh. 040 805 4339 tai 040 805 4340

Käyntiosoitteet:

Hakija- ja opiskelijapalvelut
Opintotuki

Agora B, 3. krs

Kv-palvelut
Työelämäpalvelut

MaD, 1. krs


Opintopalvelujohtaja Mari Ikonen
puh. 040 805 4678
fax (014) 617 314
mari.ikonen@jyu.fi

Jyväskylän yliopisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto