Opintopalvelut

Opintopalvelut

Opintopalvelut on osa yliopistopalveluita, jota johtaa opintopalvelujohtaja ja joka koostuu seuraavista toimintayksiköistä:

Nämä yksiköt toimivat oman toimialansa asiantuntijoina yliopistopalveluissa. Opiskelijapalveluihin kuuluu myös opintotukiryhmä.

Opintopalvelut tarjoaa ja koordinoi palveluja, jotka osaltaan edesauttavat Jyväskylän yliopiston koulutustavoitteiden toteutumista. Opintopalvelut toimii yliopiston johdon sekä tiedekuntien ja erillis- ja palvelulaitosten apuna yliopiston koulutuksen tukipalvelujen kehittämisessä. Tehtävät kattavat  opetukseen ja koulutukseen liittyvien palvelujen tuottamisen yliopiston eri yksiköille, niiden henkilöstölle sekä opiskelijoille. Lisäksi opintopalveluille kuuluvat johtoa palvelevat valmisteluvastuut, opintotietojärjestelmät ja koulutuksen arvioinnin kehittäminen (mm. Kandipalaute) yhdessä strategisen kehittämisen yksikön kanssa.

Kansainväliset palvelut organisoi koko yliopistoa koskevia opiskelija- ja opettajavaihto-ohjelmia, avustaa laitoksia kansainvälisten koulutusyhteistyöhankkeiden käynnistämisessä ja koordinoi ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuja palveluja.

Hakija- ja opiskelijapalvelut hoitaa opiskelijahaun koulutuksiin ja opiskelijoiden ilmoittautumiset, yleistiedotuksen ja -neuvonnan sekä opiskelutodistusten (läsnäolo-) ja opintosuoritusotteiden myöntämisen.  Hakija- ja opiskelijapalvelut vastaa myös opintohallinnon tietojärjestelmistä ja opiskelija- ja tutkintorekisterin ylläpidosta. Hakija- jja opiskelijapalveluissa koordinoidaan myös esteetöntä opiskelua.

Opintotukipalveluissa hoidetaan opintotukineuvonta sekä -ratkaisutoiminta.

Opintopalveluiden yhteydessä toimii myös yliopiston tilastoneuvonta.

Työelämäpalveluiden tehtävänä on edesauttaa yliopiston ja elinkeinoelämän vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä tarjota palveluja, jotka tukevat opintojen suunnittelua, työmarkkinoille siirtymistä ja tarkoituksenmukaista työllistymistä sekä työnantajien yhteyttä yliopiston opiskelijoihin ja vastavalmistuneisiin.

Toimintayksiköiden tehtäväalueita on kuvattu tarkemmin kunkin yksikön omilla verkkosivuilla, joilta löytyvät myös tiedot yksiköiden henkilöstöstä.

Opintopalvelut

Käyntiosoite:
T-rakennus, 2. krs

Hakijapalvelut:
asiointipalvelu ma-pe 9-15
puh. 040 805 4132

Opiskelijapalvelut:
asiointipalvelu ma-pe 9-15
puh. 040 805 4339 tai 040 805 4340 

Opintopalvelujohtaja Mari Ikonen
puh. 040 805 4678
fax (014) 617 314
mari.ikonen@jyu.fi

Jyväskylän yliopisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto