Ohjeet opiskelijoille

Aloittanut tai valmistunut

Tulovalvonnassa jokaisen opintotuen saajan koko vuoden tuloja verrataan vuositulorajaan. Jos tulosi eivät ylitä vuositulorajaasi, sinulle ei lähetetä lainkaan takaisinperinnän päätösehdotusta. Jos tulosi ylittävät vuositulorajasi, saat tulovalvonnan päätösehdotuksen. Saat päätösehdotuksen, vaikka olisit aloittanut opintosi tai valmistunut kesken tulovalvontavuoden, koska Kela ei tiedä, miten tulosi ovat kohdistuneet opiskeluajalle ja muulle ajalle.

Jos olet saanut tuloja ennen opintojen aloittamiskuukautta tai opintojen päättymiskuukauden jälkeen, sinun kannattaa todennäköisesti tehdä uudelleenkäsittelypyyntö ja selvittää siinä opiskeluaikasi ja se, milloin olet tulosi saanut.

Miten aloittamis- tai valmistumisvuoden tulot otetaan huomioon?

Ennen opintojen aloittamiskuukautta tai opintojen päättymiskuukauden jälkeen saamistasi tuloista ei lasketa mukaan sitä osuutta, joka ylittää keskimäärin 1970 euroa kuukaudessa.

Toisin sanoen, jos koko kalenterivuoden tulosi ylittävät vuositulorajan, sinun on huolehdittava siitä, että opiskeluaikana saamasi tulot pysyvät laskukaavan "660 euroa x opiskeluajan tukikuukausien määrä + 1 970 euroa x opiskeluajan tuettomien kuukausien määrä" sisällä. Jos opiskeluaikana saamasi tulot pysyvät edellä mainitun laskukaavan sisällä, ennen aloittamiskuukautta tai päättymiskuukauden jälkeen saamasi tulot voivat olla miten suuret tahansa.

Mitä tarkoitetaan opintojen aloittamisella?

Tulovalvonnassa sinut katsotaan opiskelijaksi opintojesi alkamiskuukaudesta lukien, vaikka olisit nostanut opintotukea vasta myöhemmin. Opiskeluaika alkaa siis siitä kuukaudesta, jolloin voisit ensimmäisen kerran saada opintotukea kyseisiin opintoihin. Jos esimerkiksi opintosi alkavat 1.9., mutta päätät nostaa opintotukea vasta marraskuussa, sinut katsotaan tulovalvonnassa opiskelijaksi syyskuusta alkaen.

Jos aloitat opintosi jälkivalinnan vuoksi myöhemmin kuin muut, opintojesi aloittamiskuukausi voi tulovalvonnassa määräytyä henkilökohtaisen aloittamisaikasi perusteella. Jos ilmoittaudut opintojen alusta alkaen poissa olevaksi, sinut katsotaan tulovalvonnassa opiskelijaksi siitä lukien, kun ilmoittaudut läsnä olevaksi.

Tieteellisissä jatko-opinnoissa ja erillisissä arvosanaopinnoissa opiskeluaika alkaa tuen nostamisesta.

Mitä tarkoitetaan opintojen päättymisellä?

Tulovalvonnassa opintojen päättymisellä tarkoitetaan valmistumista, tutkinnon suorittamista tai enimmäistukiajan päättymistä. Opiskeluaika päättyy siihen kuukauteen, jolloin viimeisen kerran voisit saada opintotukea kyseisiin opintoihin. Jos tutkinnon suorittamispäivä on sellainen, että et voi saada valmistumiskuukaudelta opintotukea, valmistumiskuukausi ei kuulu opiskeluaikaan (koskee erityisesti korkeakouluopiskelijoita).

Jos olet aloittanut alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen 1.8.2011 tai sen jälkeen, sinut katsotaan opintosi päättäneeksi, kun olet suorittanut näihin opintoihin kuuluvan ylemmän korkeakoulututkinnon.

Jos olet korkeakouluopiskelija ja valmistut kuukauden 1.–17. päivä, et voi saada valmistumiskuukaudelta opintotukea eikä se kuulu myöskään tulovalvonnassa opiskeluaikaan. Jos valmistut kuukauden 18. päivä tai myöhemmin, voit saada valmistumiskuukaudelta opintotuen ja kuukausi kuuluu myös tulovalvonnassa opiskeluaikaan.

Valmistumiskuukausi määräytyy tulovalvonnassa tutkinnon virallisen suorittamispäivän perusteella (tutkintotodistuksen päiväys). Vaikka olisit suorittanut kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot, sinut katsotaan tulovalvonnassa valmistuneeksi vasta, kun olet saanut tutkintotodistuksen.

Jos sinut on opiskelijavalinnassa valittu suorittamaan sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto, pelkän alemman korkeakoulututkinnon suorittamista ei yleensä rinnasteta opintojen päättymiseen. Opintojesi voidaan kuitenkin katsoa päättyneen alemman korkeakoulututkinnon (eli kandidaatintutkinnon) suorittamiseen, jos olet todisteellisesti päättänyt opintosi alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Edellytyksenä on, että et ole ilmoittautunut kyseisissä opinnoissa läsnä olevaksi opiskelijaksi kandidaatintutkinnon suorittamislukuvuoden jälkeen. Lisäksi edellytetään, että et ole nostanut opintotukea kyseisiin opintoihin tai tehnyt kyseisiin opintoihin liittyviä opintosuorituksia kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen.

Jos sinun on katsottu päättäneen opintosi kandidaatintutkinnon suorittamiseen ja jatkat myöhemmin näitä samoja opintoja, opintojen jatkamista ei katsota tulovalvonnassa uusien opintojen aloittamiseksi. Tulosi siis huomioidaan kokonaisuudessaan siltä kalenterivuodelta, jolloin jatkat keskeytyneitä opintojasi.

Opintojen keskeyttäminen

Jos keskeytät opintosi tai opintotuen nostamisen, tulovalvonnassa opiskeluaikaa on koko kalenterivuosi. Sinut katsotaan edelleen opiskelijaksi myös silloin, jos opiskelusi päättyvät, mutta sinulla on opintoja suorittamatta (esim. opinnäytetyö tekemättä).

Jos keskeytät opintosi ja aloitat uudet opinnot samana kalenterivuonna, koko vuosi on tulovalvonnassa opiskeluaikaa. Jos keskeyttämisen jälkeen aloitat uudet opinnot keskeyttämisvuoden jälkeen, uusien opintojen aloittamista edeltävät kuukaudet eivät kuulu opiskeluaikaan. Jos taas jatkat keskeytyneitä opintojasi, koko kalenterivuosi on opiskeluaikaa.

Enimmäistukiajan päättyminen

Jos olet käyttänyt loppuun suorittamiesi opintojen enimmäistukiajan, se rinnastetaan tulovalvonnassa valmistumiseen. Enimmäistukiajan päättymisen jälkeiset kuukaudet eivät kuulu tulovalvonnassa opiskeluaikaan. Jos kuitenkin palautat vapaaehtoisesti tukea enimmäistukiajan päättymisen jälkeen ja nostat sen jälkeen samana kalenterivuonna opintotukea vanhoihin tai uusiin opintoihisi, sinua ei enää rinnasteta tulovalvonnassa valmistuneeksi.

Jos olet aloittanut alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen 1.8.2011 tai sen jälkeen, enimmäistukiaika päättyy, kun olet käyttänyt loppuun näiden tutkintojen yhteenlasketun laajuuden mukaisen enimmäistukiajan.

Jos käytät enimmäistukiaikasi loppuun ja valmistut myöhemmin samana kalenterivuonna, tulovalvonnassa opintojesi katsotaan päättyneen jo enimmäistukiaikasi päättymiseen. Jos esimerkiksi enimmäistukiaikasi päättyy huhtikuussa ja valmistut syyskuussa, opintojen päättymiskuukaudeksi katsotaan tulovalvonnassa huhtikuu.

Jos olet käyttänyt loppuun suorittamiesi opintojen enimmäistukiajan ja sinulle on myönnetty tukiajan päättymisen jälkeen enimmäistukiajan pidennys, opintosi katsotaan päättyneiksi, kun myönnetty pidennysaika (määräaikainen myöntö) on päättynyt tai kun olet sitä ennen valmistunut. Opinnot katsotaan päättyneiksi määräaikaisen myönnön päättyessä, vaikka et olisi pidennysaikana käyttänyt kaikkia sinulle myönnettyjä pidennyskuukausia. Vaikka perut tai palautat tukikuukausia taikka lakkautat tukesi pidennysaikana, opinnot katsotaan päättyneiksi vasta määräaikaisen myönnön päättyessä. Kuukaudet enimmäistukiajan päättymisestä enimmäistukiajan pidennyksen alkamiseen ovat tulovalvonnassa opiskeluaikaan kuulumattomia kuukausia.

Useita opintoja samana vuonna

Jos aloitat valmistumisen jälkeen uudet opinnot saman kalenterivuoden aikana ja saat opintotukea molempiin opintoihin, opintojen väliin jäävä aika ei kuulu tulovalvonnassa opiskeluaikaan. Jos esimerkiksi valmistut 31.5. ja aloitat uudet opinnot 1.9., kesä–elokuu ei ole opiskeluaikaa.

Jos suoritat kalenterivuoden aikana useita eri opintoja, vain niiden opintojen aloittamisella ja valmistumisella on merkitystä, joihin olet saanut tukea kyseisen vuoden aikana.

Jaa |