Ohjeet opiskelijoille

Edistymisen seuranta

Opintojen edistymistä seurataan lukuvuosittain (1.8. - 31.7.) jälkikäteen, jolloin opintosuorituksiasi verrataan käytettyyn opintotukeesi.

Jos sinulle ei ole kertynyt tarpeeksi opintosuorituksia, Kela tai opintotukilautakunta lähettää sinulle selvityspyyntökirjeen. Vastaa selvityspyyntöön kirjallisesti ja selvitä syyt, joiden vuoksi opintosi ovat hidastuneet. Opintotuen maksamista voidaan jatkaa, jos opintosi ovat tilapäisesti hidastuneet hyväksyttävästä syystä. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi oma tai lähiomaisen sairaus tai muuten vaikea elämäntilanne.

Sinun tulee huolehtia, että opintosuoritusrekisteri on ajan tasalla. Ota huomioon, että edistymisen seurannassa ei voida ottaa huomioon korvattuja kursseja ja ennen tutkinnonsuoritusoikeuden saamista suoritettuja opintoja (esim. avoimen opinnot välivuonna).


Sinun on vastattava selvityspyyntöön kirjallisesti ja siinä on selvitettävä opintosuoritusten vähäisyyteen vaikuttaneet syyt:

  • Puuttuvat opintosuoritukset, varmista, että kaikki opintosuorituksesi on kirjattu rekisteriin. Jos olet suorittanut sivuaineopintoja muussa oppilaitoksessa kuin Jyväskylän yliopistossa, liitä selvitykseen opintosuoritusote kyseisistä opintosuorituksista.
  • Erityisen painava syy, esimerkiksi sinun tai lähiomaisesi sairaus tai oma vaikea elämäntilanne. Liitä selvitykseen lääkärintodistus tai muu vastaava selvitys. Ilman lääkärintodistusta selvitystä ei voida ottaa huomioon.Syyn tulee olla luonteeltaan tilapäinen ja sellainen, johon et ole voinut itse vaikuttaa. Jos sinulla on pitkäaikaissairaus, joka on on vaikuttanut opintomenestykseesi jo useampana vuonna, voi olla tarkoituksenmukaista siirtyä opintotuelta muiden etuuksien piiriin (esim. sairaus- ja kuntoutusetuudet).

Opintotuen jatkumisesta päättäminen

Opintotuen jatkumisesta päättäessämme huomioimme antamasi selvityksen. Käsittelemme selvityksesi luottamuksellisesti.

  • Jos selvityksesi hyväksytään, opintotuen maksaminen jatkuu viimeisimmän opintotukipäätöksen mukaisesti. Sinulle ilmoitetaan kirjeellä tuen jatkumisesta.
  • Opintotukesi voidaan muuttaa määräaikaiseksi 31.5. asti. Näin toimitaan esimerkikisi silloin, jos opintojesi edistymisen katsotaan edellyttävän erityistä seurantaa.
  • Jos selvityksessäsi esittämiäsi syitä ei voida hyväksyä tai jos et toimita selvitystäsi määräaikaan mennessä, opintotukesi lakkautetaan 1.1. lukien.

Katso opintotuen myöntäminen lakkauttamisen jälkeen.

Erityistilanne

  • Jos olet opiskelijavaihdossa tai harjoittelussa ulkomailla, vastaa selvityspyyntöön sähköpostitse lähettämällä viesti opintotuki@jyu.fi -osoitteeseen. Laita viestin otsikoksi Edistyminen/ulkomailla ja kirjoita viestiin selvityksesi opintojen viivästymisen syistä. Jos et vielä voi toimittaa selvitystä, koska liitteet eivät ole käytettävissäsi ulkomailla olon vuoksi, ilmoita siitä sähköpostilla. Opintotuen maksamista jatketaan vaihtojakson loppuun asti.

Jaa |