Ohjeet opiskelijoille

Vaihtoon hakeminen

Tietoa hakuprosessista, valintaperusteista, hakuajoista ja hakulomakkeista

Hakuprosessi

Seuraaviin vaihto-ohjelmiin haetaan sähköisen Mobility-Online-hakujärjestelmän kautta:

 • Erasmus
 • Kahdenväliset kohteet
 • ISEP
 • FIRST-vaihto
 • Nordlys

Nordplus-hakulomakkeita voi tiedustella laitokselta Nordplus-verkoston koordinaattorilta, jolle ne myös palautetaan.

  Valinta tehdään pääsääntöisesti hakemusten perusteella. Muutamien suosituimpien kahdenvälisten Euroopan ulkopuolisten kohteiden (Australia, Kanada) ja ISEP-vaihdon (USA) osalta hakijat yleensä myös haastatellaan.

  Vaihtoon valittujen opiskelijoiden tulee yleensä täyttää vielä kohdeyliopiston oma haku/ilmoittautumislomake ko. yliopiston ilmoittamaan hakuaikaan mennessä. Lisätietoja tästä saat vaihtoon hyväksymisen jälkeen.

  Huom! Yliopiston uuden turvallisuuspolitiikan mukaisesti kv-palvelut tarkkailee vaihtokohteiden turvallisuustilannetta ja voi tarpeen mukaan suosittaa vaihdon peruuntumista vaihtokohteen huonontuneen turvallisuustilanteen vuoksi.

  Hakuajat

  Opiskelijavaihtoon haetaan yleensä vaihtoa edeltävän lukuvuoden aikana.Vuosittaiset hakuajat ovat seuraavat:

  • 1.10. - 1.11. - Euroopan ulkopuoliset vaihtokohteet (kahdenväliset kohteet ja ISEP-vaihto)
  • 1.2. - 1.3. - Euroopan kohteet  (Erasmus, Nordlys).
  • 1.2. - 1.4. - Venäjän kohteet (FIRST -ohjelma ja Yaroslavl) sekä Euroopan ulkopuolisten kohteiden mahdollinen lisähaku kevätlukukaudelle
  • maalis- ja lokakuu (tarkat päivämäärät vaihtelevat hieman vuosittain)
   Haku koskien yliopiston matka-apurahaa itsenäisesti harjoittelupaikan ulkomailta hankkineille järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tarkista hakuajat hakuilmoituksesta.

  Nordplus- ja North-South-South -vaihto-ohjelmat ovat laitosten itsenäisesti koordinoima, joten sen hakuaika vaihtelee laitoksittain. Tiedustele hakuaikaa laitoksen kv-yhdyshenkilöltä.

  Opiskelijavaihtohauista tiedotetaan kansainvälisten palvelujen www-sivulla, ainelaitosten ilmoitustauluilla, Jyväskylän ylioppilaslehdessä ja laitosten sähköpostilistojen kautta.

  Valintaperusteet

  Opiskelijavaihtovalinnoissa yleisia valintakriteereitä ovat opintojen vaihe, opintomenestys, kohteeseen laadittu opintosuunnitelma ja  perustelut. Kohteissa, jossa vaaditaan erityinen kielitaito, huomioidaan myös kielitaito valintakriteerinä.

  • Erasmus, Nordplus ja North-South-South -ohjelmien osalta valintapäätöksen tekee laitos, jonka vaihtopaikka on kyseessä. Eri laitokset saattavat painottaa eri asioita valintaa tehdessään.
  • Yliopiston kahdenvälisten vaihtojen sekä ISEP-, Nordlys- ja FIRST-ohjelmien osalta valintapäätökset tekee yliopiston opintopalvelujohtaja opiskelijavaihdon valintaryhmän esityksestä.
   Opiskelijavaihtoon lähtemisen periaatteet Jyväskylän yliopistossa
   .

  Jaa |