Ohjeet opiskelijoille

Vaihtoon hakeminen

Tietoa hakuprosessista, valintaperusteista, hakuajoista ja hakulomakkeista

Hakuprosessi

Seuraaviin vaihto-ohjelmiin haetaan sähköisen Mobility-Online-hakujärjestelmän kautta:

 • Erasmus
 • Kahdenväliset kohteet
 • ISEP
 • FIRST-vaihto
 • Nordlys

Nordplus-hakulomakkeita voi tiedustella laitokselta Nordplus-verkoston koordinaattorilta, jolle ne myös palautetaan.

  Valinta tehdään pääsääntöisesti hakemusten perusteella. Muutamien suosituimpien kahdenvälisten Euroopan ulkopuolisten kohteiden (Australia, Kanada) ja ISEP-vaihdon (USA) osalta hakijat yleensä myös haastatellaan.

  Vaihtoon valittujen opiskelijoiden tulee yleensä täyttää vielä kohdeyliopiston oma haku/ilmoittautumislomake ko. yliopiston ilmoittamaan hakuaikaan mennessä. Lisätietoja tästä saat vaihtoon hyväksymisen jälkeen.

  Huom! Yliopiston uuden turvallisuuspolitiikan mukaisesti kv-palvelut tarkkailee vaihtokohteiden turvallisuustilannetta ja voi tarpeen mukaan suosittaa vaihdon peruuntumista vaihtokohteen huonontuneen turvallisuustilanteen vuoksi.

  Hakuajat

  Opiskelijavaihtoon haetaan yleensä vaihtoa edeltävän lukuvuoden aikana. Haut käynnistyvät noin kuukautta ennen hakuajan päättymistä ja päättyvät vuosittain seuraavasti:

  • 1.11. - Euroopan ulkopuoliset vaihtokohteet (kahdenväliset kohteet ja ISEP-vaihto)
  • 1.3. - Euroopan kohteet  (Erasmus, Nordlys).
  • 1.4. - Euroopan kahdenväliset kohteet ja FIRST kohteet
  • maalis- ja lokakuu (tarkat päivämäärät vaihtelevat hieman vuosittain)
   Haku koskien yliopiston matka-apurahaa itsenäisesti harjoittelupaikan ulkomailta hankkineille järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tarkista hakuajat hakuilmoituksesta.

  Nordplus- ja North-South-South -vaihto-ohjelmat ovat laitosten itsenäisesti koordinoima, joten sen hakuaika vaihtelee laitoksittain. Tiedustele hakuaikaa laitoksen kv-yhdyshenkilöltä.

  Opiskelijavaihtohauista tiedotetaan kansainvälisten palvelujen www-sivulla, ainelaitosten ilmoitustauluilla, Jyväskylän ylioppilaslehdessä ja laitosten sähköpostilistojen kautta.

  Valintaperusteet

  Opiskelijavaihtovalinnoissa yleisia valintakriteereitä ovat opintojen vaihe, opintomenestys, kohteeseen laadittu opintosuunnitelma ja  perustelut. Kohteissa, jossa vaaditaan erityinen kielitaito, huomioidaan myös kielitaito valintakriteerinä.

  • Erasmus, Nordplus ja North-South-South -ohjelmien osalta valintapäätöksen tekee laitos, jonka vaihtopaikka on kyseessä. Eri laitokset saattavat painottaa eri asioita valintaa tehdessään.
  • Yliopiston kahdenvälisten vaihtojen sekä ISEP-, Nordlys- ja FIRST-ohjelmien osalta valintapäätökset tekee yliopiston opintopalvelujohtaja opiskelijavaihdon valintaryhmän esityksestä.
   Opiskelijavaihtoon lähtemisen periaatteet Jyväskylän yliopistossa
   .

  Jaa |