Ohjeet opiskelijoille

Opintotuki

Jyväskylän yliopiston ohjeet opiskelijoille, opiskelijan ohjeet, ohjeet opiskelijalle, tuottaja JY:n yliopistopalvelujen opintopalvelut.
Tässä osiossa…

Yleistä

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana
Opintojen aikana voit saada opintotukea, johon kuuluvat

Asumislisä

Asumislisän määrä
Jos opiskelet Suomessa, asumislisäsi määrä on 80 prosenttia vuokrasopimuksessa mainituista hyväksyttävistä asumismenoistasi.
Kenelle asumislisää
Voit saada asumislisää opiskelukuukausilta, jos asut vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa.

Hakeminen ja peruminen

Opintotuen hakeminen ja muutoksista ilmoittaminen
Hae opintotukea heti, kun olet saanut tiedon, että sinut on hyväksytty oppilaitokseen. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.
Opintotuen maksaminen
Opintoraha ja asumislisä maksetaan kuukausittain pankkitilillesi. Maksupäivä on kuukauden 4. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä.
Opintotuen peruminen
Voit palauttaa, perua tai lakkauttaa opintotuen verkossa.
Päätöksestä valittaminen
Jos Kelan tai opintotukilautakunnan tekemä päätös hakemukseesi on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta.

Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuus
Kun haet opintotukea, vastaat siitä, että hakemuksessa antamasi tiedot ja lisäselvitykset ovat oikeita. Jos antamasi tiedot osoittautuvat vääriksi tai jos jätät ilmoittamatta asiaan vaikuttavan tiedon, Kela tai yliopistosi opintotukilautakunta perii sinulta väärin perustein maksetun opintotuen takaisin.

Opinnoissa edistyminen

Edistymisen seuranta
Opintojen edistymistä seurataan lukuvuosittain (1.8. - 31.7.) jälkikäteen, jolloin opintosuorituksiasi verrataan käytettyyn opintotukeesi.
Opinnoissa edistyminen
Opintotuen myöntäminen ja maksaminen edellyttävät, että edistyt opinnoissa. Opintojesi edistyminen on riittävää, jos päätoiminen opiskeluaikasi ei tule olennaisesti ylittämään suorittamillesi opinnoille määriteltyä tukiaikaa.

Opintolaina

Kenelle opintolaina
Voit saada opintolainan valtiontakauksen, jos saat opintorahaa tai aikuiskoulutustukea.
Korkojen maksaminen
Opintolainan koronmaksupäivät ovat 15.6. ja 15.12.
Opintolainan hakeminen ja nostaminen
Opintolainan valtiontakaus myönnetään hakemuksetta opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalla.
Opintolainan valtiontakauksen määrä
Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin.
Vanhat korkotukilainat
Kumotun opintotukilain 28/1972 mukaiset korkotukilainat.

Opintoraha

Kenelle opintorahaa
Opintorahan myöntämisen yleiset edellytykset ovat samat kuin opintotuessa yleensä.
Opintorahan määrä
Korkeakouluopinnoissa opintorahan suuruuteen vaikuttavat ikäsi, asumismuotosi, siviilisäätysi ja myös se, milloin olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi.
Verotus
Opintoraha on veronalaista tuloa.

Opintotukiaika

Enimmäistukiaika
Korkeakouluopinnoissa, tutkinnon enimmäistukiaika riippuu sen laajuudesta ja opintojesi aloittamislukuvuodesta.
Enimmäistukiajan määräytyminen
Huomaa, että enimmäistukiaika on erilainen
Enimmäistukiajan pidennys
Voit saada lisätukea enintään yhdeksäksi kuukaudeksi, jos opintojesi viivästyminen johtuu sinun tai lähiomaisesi sairaudesta tai muusta erityisen painavasta syystä.
Siirtymäsäännös
Jos olet ennen 1.7.1992 korkeakoulun perustutkinnon suorittanut tai saanut opintotukilain (28/72) mukaista opintotukea korkeakouluopintoihin vähintään seitsemäksi lukuvuodeksi, voit saada opintotukea kyseisen ajankohdan jälkeen aloitettavia korkeakouluopintoja varten enintään 27 kuukaudeksi.

Suhde muihin etuuksiin

Estävät etuudet
Et voi saada opintotukea, jos

Tuettavat opinnot

Kesäopintotuki
Voit saada opintotukea kesäajalle, jos suoritat silloin tutkintoosi kuuluvia opintoja päätoimisesti.
Mihin opintoihin tukea?
Voit saada opintotukea päätoimisiin korkeakouluopintoihisi.
Opintojen päätoimisuus
Opintotukea voidaan myöntää päätoimisiin opintoihin.
Ulkomailla opiskelu
Voit saada opintotukea myös ulkomailla suorittamiisi opintoihin, jos opintosi vastaavat tuettavia opintoja Suomessa tai sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon.

Tulot

Aloittanut tai valmistunut
Tulovalvonnassa jokaisen opintotuen saajan koko vuoden tuloja verrataan vuositulorajaan. Jos tulosi eivät ylitä vuositulorajaasi, sinulle ei lähetetä lainkaan takaisinperinnän päätösehdotusta. Jos tulosi ylittävät vuositulorajasi, saat tulovalvonnan päätösehdotuksen. Saat päätösehdotuksen, vaikka olisit aloittanut opintosi tai valmistunut kesken tulovalvontavuoden, koska Kela ei tiedä, miten tulosi ovat kohdistuneet opiskeluajalle ja muulle ajalle.
Apurahat ja työharjoittelupalkka
Toimeentulon turvaamiseen saamasi apurahat sekä työharjoittelusta tai työssäoppimisesta saamasi palkka otetaan tulona huomioon opintotuen vuositulovalvonnassa.
Opiskelijan omat tulot
Tulosi voivat vaikuttaa opintotukeen kolmella eri tavalla.
Tulovalvonta ja takaisinperintä
Kun tulovalvontavuoden verotus on vahvistettu, Kela saa verohallinnolta tiedot kaikkien opintotuen saajien veronalaisista tuloista. Näistä tuloista Kela vähentää opintorahat sekä lisää niihin apurahat ja ulkomailla saadut tulot. Tämän jälkeen tuloja verrataan vuositulorajaasi. Jos tulosi ylittävät vuositulorajan, Kela tai yliopistosi opintotukilautakunta lähettää sinulle takaisinperinnän päätösehdotuksen.
Vapaaehtoinen palauttaminen
Palauttamalla opintotukea vapaaehtoisesti takaisin, voit korottaa vuositulorajaasi tai saada tukikuukauden uudelleen käyttöösi.

Ulkomaalaisen opintotuki

Ulkomaalaisen opintotuki
Jos opiskelet Suomessa, muttet ole Suomen kansalainen, voit saada opintotukea, jos sinut on rekisteröity väestötietojärjestelmään Suomessa vakinaisesti asuvaksi ja Suomessa oleskelusi syy on muu kuin opiskelu (esimerkiksi työskentely, perhesiteet tai paluumuutto).
Jaa |