Ohjeet sidosryhmille

Yksisivuiset ohjeet

Kohta kohdalta eteenpäin opastavat ohjeet.

Yleistä

Henkilötietojen ilmoittaminen
Henkilötiedot annetaan palvelussuhteen alussa, ei kuitenkaan välittömästi jatkuvissa työsuhteissa.
Palkkiolasku
Palkkiolaskulomaketta käytetään asiantuntijatehtävän tai muun kertaluonteisen tehtävän sekä tuntiopetuksen, josta on tehty työsopimus, laskuttamiseen.

Tapahtuman järjestäminen yliopistolla

Tilankäyttöhakemus
Hakemus yliopiston tilojen käyttöön

Vierailijoille: Pysäköinti

Agoran pysäköintipaikat
Mattilanniemessä sijaitsevan Agora rakennuksen pysäköintipaikat.
Parkkipaikkojen sijainnit
Kaikkien yliopiston parkkipaikkojen sijainnit kampuksella

Yhteistyökumppaneille: Yhteiskuntavastuuseen liittyvät yhteistyösopimukset

Yhteiskuntavastuuseen liittyvät yhteistyösopimukset
Etusijalla on alueen elinvoiman kehittämiseen liittyvä toiminta, kuten yrittäjyyden edistäminen, kulttuuri ja yliopiston liikuntaprofiilin mukaisesti urheilu- ja liikuntayhteistyö.

Yhteystiedot: Talousasiat

Laskutusosoitteet ja Y-tunnus
Jyväskylän yliopiston laskutusosoitteet ja Y-tunnus. University of Jyväskyläs invoicing address and VAT number.
Yliopiston pankkitilit
Jyväskylän yliopiston pankkitilit, pankkitili, tilinumero, tilit