Ohjeet sidosryhmille

Monisivuiset oppaat

Yksityiskohtaiset oppaat
Salit rakennuksittain
Yliopiston salien varustelu rakennuksittain. Katso myös yliopiston kampuskartta: www.jyu.fi/tiedotus/wwwkartat/maps/ sekä tarkista kampusten remonttien tilanne: www.jyu.fi/rakentaminen/