Strateginen kehittäminen

Sisäinen projektitoiminta

Jyväskylän yliopisto ottaa käyttöön yhtenäisen toimintatavan sisäisissä projekteissa. Tavoitteena on ennakoida kehittämistoimet aiempaa paremmin, kytkeä ne yliopiston strategisiin tavoitteisiin sekä varmistaa projektien onnistunut toteutus.