Strateginen kehittäminen

Tietoaineistot ja analyysit

Tarvitsetko tunnuslukuja tai tilastoja yliopiston toiminnasta? Ota yhteyttä datatiimiin!

Tehokas suunnittelu ja päätöksenteko yliopistossa vaatii systemaattista lähestymistapaa johtamiseen, sekä organisaatiota koskevien tietojen ja toimintojen analyysiä.

Tuemme Jyväskylän yliopiston päätöksentekoa tuottamalla luotettavaa tietoa ja analyysiä koko yliopistoyhteisöä varten. Tietojen hallintaa ja analyysiä tarvitaan myös mm. opetus ja kulttuuriministeriön raportointia ja tietojen keruuta varten, sekä viime vuosina lisääntyneisiin, muiden ulkopuolisten organisaatioiden (esim. yliopistojen ranking-listaukset) tarpeisiin.

Datatiimin palveluihin kuuluvat

 • tilastotietojen tuottaminen
 • tietopyyntöihin vastaaminen
 • tiedon kerääminen sisäisistä ja ulkoisista lähteistä
 • kootun tietoaineiston analysointi sekä
 • saatujen tulosten tulkinta

Ota tiimiin yhteyttä datatiimiin, kun

 • tarvitset virallisia lukuja yliopiston toiminnasta
 • tarvitset tilastoja hakijoista
 • haluat tietoa opiskelijoille tai henkilökunnalle suunnatuista kyselyistä
 • sinulla on kysyttävää tutkintojen, opintojaksosuoritusten tai julkaisujen jakaumista
 • haluaisit käyttää rekisteritietoja tutkimuksessasi
 • yliopiston ulkopuolinen toimija haluaisi ottaa yhteyttä tiettyyn opiskelijaryhmään

Ota yhteyttä: datatiimi@jyu.fi

Tiedontuotannon tiimi myös tuottaa vakioraportteja yksiköiden johdolle.

Tutustu myös Dataa Jyväskylän yliopistosta -sivustoon.

 

Tietovarastokäyttäjät koulutuspalveluissa

Tietovaraston raportointijärjestelmän käyttäjiä on myös koulutuspalveluissa. Koulutuspalveluiden lähipalveluiden tietovarastokäyttäjät palvelevat sinua, kun

 • tarvitset listan tietyn koulutusohjelman opiskelijoista, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi
 • tarvitset tarkan tiedon laitoksen tai koulutusohjelman tämänhetkisestä opiskelijamäärästä
 • tarvitset tietyn määrän opintopisteitä suorittaneiden opiskelijoiden yhteystiedot
 • tarvitset listan tietyn opintojakson suorittaneista opiskelijoista

Yhteydenotot koulutuspalveluiden lähipalveluiden tietovarastokäyttäjiin:
HYTK: Juha Teppo ja Maija Pöyhönen
ITK: Katja Kuitunen ja Jaana Markkanen 
JSBE: Katja Mielonen, Niina Simanainen ja Marja Wollenberg
KPTK: Jutta Aalto ja Anu Vaaraniemi
LTK: Päivi Saari ja Mervi Venäläinen 
MLTK: Sari Eronen ja Teija Tatti
Avoin yliopisto: Riitta-Liisa Kuittinen
Kielikeskus: Ulla Lautiainen
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: Elina Mäkitalo

Yhteystiedot

Tietopyynnöt, yliopiston tietovarasto ja (viranomaisraportointi)

 • Jenni Kokko (palveluvastaava)
 • Helena Maukonen
 • Viivi Aumanen

 

Kyselyille perustuvat aineistot

 • Tapio Ruokolainen

Kaikki yhteydenotot sähköpostilla: datatiimi@jyu.fi