Strateginen kehittäminen

Tietoaineistot ja analyysit

Tarvitsetko tunnuslukuja tai tilastoja yliopiston toiminnasta? Ota yhteyttä datatiimiin!

Tehokas suunnittelu ja päätöksenteko yliopistossa vaatii systemaattista lähestymistapaa johtamiseen, sekä organisaatiota koskevien tietojen ja toimintojen analyysiä.

Tuemme Jyväskylän yliopiston päätöksentekoa tuottamalla luotettavaa tietoa ja analyysiä koko yliopistoyhteisöä varten. Tietojen hallintaa ja analyysiä tarvitaan myös mm. opetus ja kulttuuriministeriön raportointia ja tietojen keruuta varten, sekä viime vuosina lisääntyneisiin, muiden ulkopuolisten organisaatioiden (esim. yliopistojen ranking-listaukset) tarpeisiin.

Datatiimin palveluihin kuuluvat

  • tilastotietojen tuottaminen
  • tietopyyntöihin vastaaminen
  • tiedon kerääminen sisäisistä ja ulkoisista lähteistä
  • kootun tietoaineiston analysointi sekä
  • saatujen tulosten tulkinta

Yhteystiedot

Tietopyynnöt, yliopiston tietovarasto ja (viranomaisraportointi) 
Palveluvastaava: Jenni Kokko 
Hanne Allonen 
Viivi Aumanen

Kyselyille perustuvat aineistot
Tapio Ruokolainen

Tiedolla johtamisen järjestelmän tietosisällön kokonaisuus
Charles Mathies

Kaikki yhteydenotot sähköpostilla
datatiimi@jyu.fi

Yhteystiedot

datatiimi@jyu.fi