Strateginen kehittäminen

Tietohallinto

Tietohallinnolla tarkoitetaan toimintoja, jotka kehittävät ja ylläpitävät organisaation tietovarantoja, tietoteknisiä palveluja ja tietoprosesseja.

Yliopiston tietohallinto ohjaa tietojärjestelmien kehittämistä niin, että tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet käytetään täysimääräisesti yliopiston palvelujen ja prosessien kehittämisessä.

Yliopiston tietohallintoa johdetaan yliopiston toiminnan ja strategisen kehittämisen osana. Tietoteknisten palvelujen operatiivinen toteuttamisvastuu on Yliopistopalvelujen IT-palveluilla.

 

Suunnittelija Jenni Kokko

Yhteystiedot

Suunnittelija
Kokko Jenni
p. 050 310 9988