Strateginen kehittäminen

Tietohallinto

Tietohallinnolla tarkoitetaan toimintoja, jotka kehittävät ja ylläpitävät organisaation tietovarantoja, tietoteknisiä palveluja ja tietoprosesseja.

Yliopiston tietohallinto ohjaa tietojärjestelmien kehittämistä niin, että tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet käytetään täysimääräisesti yliopiston palvelujen ja prosessien kehittämisessä.

Yliopiston tietohallintoa johdetaan yliopiston toiminnan ja strategisen kehittämisen osana. Tietoteknisten palvelujen operatiivinen toteuttamisvastuu on Yliopistopalvelujen IT-palveluilla.

 

Tietohallintopäällikkö Antti Auer

Suunnittelija Jenni Kokko

Yhteystiedot

Tietohallintopäällikkö
Auer Antti
p. 050 376 1200
sisäinen p. 4319
AgB 321


Suunnittelija
Kokko Jenni
p. 050 310 9988
sisäinen p. 7031
AgB 322.2