Strateginen kehittäminen

Converis-koulutukset elokuussa 2017 / Converis trainings in August 2017

Converiksen käytöstä järjestetään koulutuksia elokuussa 2017. Koulutuksia järjestetään eri käyttäjäryhmille.

Training sessions for Converis users will be held in August 2017. There are different sessions for different user groups.

Personal grant researcher is someone who gets the funding directly from the funder to one's own bank account. If you get your salary from the University, you are not a personal grant researcher.

Tutkijoille (ei apurahatutkijoille)

Converis-perusteet: hankeilmoitus, hakemus, projekti ja portaali

Koulutuksen materiaalit (pdf)

Voit tutustua myös ohjeisiin:

For researcher (not for personal grant researchers)

For new Converis users: project announcement, project application, project and portal

Slides from the training (pdf)

See also guides

Apurahatutkijoille

Converis-perusteet: hankeilmoitus, hakemus, projekti ja portaali

Koulutuksen materiaalit (pdf)

Voit tutustua myös ohjeisiin:

For personal grant researchers

For new Converis users: project announcement, project application, project and portal

Slides from the training (pdf)

See also guides

    Yhteystiedot

    Projektipäällikkö
    Jenni Kokko
    p. 050 310 9988
    sisäinen p. 7031
    AgB 322.2

    Yhteystietohaku