Strateginen kehittäminen

Toiminta- ja taloussuunnittelu

Yliopisto tähtää suunnittelulla siihen, että sillä on edellytykset ylläpitää ja kehittää kansainvälisesti korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa korkeatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista koulutusta. Tehtäviään hoitaessaan yliopisto toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Ajankohtaista RSS-icon

Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö
Pirkkalainen Jarkko
p. 040 737 3364
sisäinen p. 3366
Rehtoraatti


Suunnittelija
Linna Kirsi
p. 040 805 3619
sisäinen p. 7060
Rehtoraatti