Strateginen kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Jyväskylän yliopiston välinen sopimus sekä yliopiston sisäiset sopimukset kaudelle 2017-2020 verkossa

1.1.2017 alkoi uusi sopimuskausi opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välillä. Sopimuskausi kattaa vuodet 2017-2020.

Yliopistojen ja OKM:n väliset sopimukset ovat luettavissa OKM:n verkkosivulta:
http://minedu.fi/yliopistot-sopimukset

Jyväskylän yliopiston rehtorin sekä tiedekuntien ja erillislaitosten väliset tulossopimukset löytyvät strategisen kehittämisen verkkosivulta. Ks. Sopimukset kaudelle 2017-2020

Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö
Pirkkalainen Jarkko
p. 040 737 3364
sisäinen p. 3366
Rehtoraatti


Suunnittelija
Linna Kirsi
p. 040 805 3619
sisäinen p. 7060
Rehtoraatti