Strateginen kehittäminen

Tilastot

Suunnittelu ja kehittäminen -yksikössä kerätään ja kehitetään tilastotietoa Jyväskylän yliopistosta osana toiminta- ja taloussuunnittelua. Yksikössä tuotetaan tilastotietoa yliopiston sisäiseen käyttöön sekä ulkoisille sidosryhmille (esim. opetusministeriö ja tilastokeskus).

 • KOTA
  "KOTA-tietokanta on opetusministeriön ylläpitämä tietokanta, joka sisältää yliopistojen (tiede- ja taidekorkeakoulut) toimintaa kuvaavia tilastotietoja vuosittain, yliopistoittain ja koulutusaloittain vuodesta 1981 alkaen.
  Tietokanta on suunniteltu palvelemaan yliopistojen toimintaa koskevan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin numeerisena tietopohjana ja johtamisen apuvälineenä opetusministeriössä ja yliopistoissa."

  Suunnittelu ja kehittäminen -yksikössä päivitetään Jyväskylän yliopiston tiedot KOTAan.
 • Toimintakertomus
  Opetusministeriölle laaditaan vuosittain Jyväskylän yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Suunnittelu ja kehittäminen -yksikkö valmistelee asiakirjan toimintakertomusosion. Toimintakertomuksessa esitetään tiedot toiminnan tuloksellisuudesta ja tuloksellisuuden analyysi. Toimintakertomukseen sisällytetään toiminnan ohjauksen kannalta keskeiset tiedot.
 • Tilastotietoa Jyväskylän yliopistosta
  Suunnittelu ja kehittäminen -yksikössä kootaan vuosittain julkaisu Tilastotietoa Jyväskylän yliopistosta, joka on tarkoitettu yliopiston sisäiseen käyttöön. Julkaisuun on koottu laitostasolla mm. henkilöstö-, talous- ja opiskelijalukuja. Julkaisun numerollisen tietoaineksen on tarkoitus palvella ensi sijassa suunnittelua ja päätöksentekoa.
Jaa |
Yhteystiedot

Strateginen kehittäminen
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Puhelin 014 260 1211 (yliopiston vaihde)