Strateginen kehittäminen

Ydintoiminnot

Strateginen kehittäminen tukee yliopiston ydintoimintoja, jotka ovat koulutus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.