Strateginen kehittäminen

Koulutuksen strateginen kehittäminen

Strategisen kehittämisen vastuualueen tehtävänä on tukea yliopiston koulutusta ja sen kehittämistä yliopiston asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhteisenä keskeisenä päämääränä on luoda mahdollisimman hyvät puitteet opiskelulle,  ja oppimiselle ja opettamiselle, ja siten edistää koulutuksen laatua ja tehokkuutta. Yksikkö tuottaa analysoitua tietoa yliopiston tarjoamasta koulutuksesta ja tukee yliopiston johtoa, tiedekuntia ja yksiköitä koulutuksen strategisessa kehittämisessä. Suurin osa yksikön toiminnasta tähtää yliopiston tutkintokoulutuksen kehittämiseen, mutta yksiköllä on aktiivinen rooli myös yliopiston koulutuspalveluliiketoiminnan kehittämisessä.