Strateginen kehittäminen

Jyväskylän yliopistossa uusi kurssipalautejärjestelmä / New course feedback system

Kurssipalautetta koskevia tiedotustilaisuuksia pe 6.2 ja ke 11.2

Jyväskylän yliopiston on rehtorin päätöksellä (19.1.2015) otettu käyttöön yhtenäinen kurssipalautejärjestelmä osana yliopiston laadunhallintajärjestelmää. Kurssipalautejärjestelmän ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa opettajille palautetta oman opetuksensa kehittämiseksi. Lisäksi palautetta käytetään yksikkö- ja yliopistotasolla koulutuksen strategisen suunnittelun ja pedagogisen kehittämisen sekä opetuksen ja oppimisen tutkimuksen tarpeisiin.

Kurssipalautteen käyttöönotosta sekä kandipalautteen nykytilanteesta järjestetään avoimia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia henkilöstölle ja opiskelijoille seuraavasti:


  • Henkilökunta, Korppi-linkki tapahtumaan: pe 6.2 klo 9.15-10.30, MaA 103 suomenkielinen / fri 6.2 at 10.45-12.00 MaA 103, in English / pe 6.2 klo 13.00-14.15 A 103, suomenkielinen
  • Opiskelijat, Korppi-linkki tapahtumaan: ke 11.2 klo 14.15-15.00 A 103, suomenkielinen

Tiedotustilaisuus videoidaan ja tallenteita voi katsella jälkikäteen Moniviestimen kautta. Kurssipalautteen www-sivut

In English

On basis of preparations by the Education Council the Rector made a decision in agreement with the proposal on 19 January 2015. The primary purpose of the system is to produce feedback for teachers so that they are able todevelop their teaching. In addition, feedback is compiled in unit-specific and University-level formats and used in the strategic planning of education, pedagogical development and research in teaching and learning without teacher identification data.

Open info and discussion events about the introduction of the course feedback system and the current status of the national student feedback survey will be arranged for staff and students as follows:

 

Staff, Korppi link: Friday, 6 February, at 9:15–10:30 a.m. MaA, in Finnish / Friday, 6 February, at 10:45–12:00 a.m. MaA, in English / Friday, 6 February, at 1:00–2:15 p.m. A103, in Finnish

 

Students, Korppi link: Wednesday, 11 February, at 2:15–3:00 p.m. A 103

The course feedback system is implemented and organised by the Division of Strategic Planning and Development, in cooperation with IT Services, at University Services.

 

Terhi Skaniakos, terhi.skaniakos@jyu.fi, puh. 040-8053374 lyhytnro 7833