Strateginen kehittäminen

Koulutusvienti

Suomen opetusjärjestelmän tunnettuus ja arvostus maailmalla sekä Suomen elinkeinorakenteen muutokset ovat synnyttäneet uuden kansainvälisen liiketoiminnan alan, joka perustuu osaamisen kehittämiseen liittyvien palvelujen tarjontaan. Yleisesti puhutaan koulutusviennistä. Jyväskylän yliopistolla on ollut tytäryhtiönsä EduCluster Finlandin kanssa pioneerin rooli suomalaisessa koulutusvientitoiminnassa ja yliopisto on linjannut tavoitteensa jatkaa tulevaisuudessakin Suomen johtavana koulutusvientitoimijana. Uusi ala tuo sekä mahdollisuuksia että haasteita yliopistolle, sen yksiköille ja asiantuntijoille. Strategisen kehittämisen vastuualue pyrkii edesauttamaan yhteisten käytäntöjen luomista EduCluster Finlandin ja yliopiston yksiköiden välille ja tukemaan kehitysprosessia, jota tarvitaan koulutusvientitoiminnan jatkuvuuden mahdollistamiseksi.