Strateginen kehittäminen

Tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen strateginen kehittäminen

Strateginen kehittäminen tukee tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen laatutyötä hallituksen hyväksymien tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelman (TIIO) ja Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenne ja yleiset toimintaperiaatteet -asiakirjan mukaisesti. Tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen tilaa ja tasoa seurataan sitä varten kehitetyllä tiedebarometrilla. Lisäksi tavoitteenamme on edistää tutkimustoiminnan kansainvälistymistä ja strategista kumppanuutta.

Tutkimuksen kehittäminen

Tiedeneuvosto arvioi vuosittain Jyväskylän yliopiston tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen tilaa, myöntää kansainvälisen toiminnan edistämiseksi liikkuvuusrahoitusta ja tekee priorisointiesitykset rehtorille huippuyksikkö-, FiDiPro-  ja infrastruktuurihakemuksista.  Strategisessa kehittämisessä tutkimuksen vastuuhenkilönä on tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen.

Tohtorikoulutuksen kehittäminen

Rehtorin asettama tutkijakoulun johtoryhmä kehittää, ohjaa ja arvioi yliopiston tohtorikoulutusta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii tutkimuksesta vastaava vararehtori. Strategisessa kehittämisessä tohtorikoulutuksen vastuuhenkilönä toimii tutkijakoulukoordinaattori, FT Tuula Oksanen.

Yhteystiedot

Tutkimuksen
kehittämispäällikkö
Taskinen Timo
p. 0400 648 504
sisäinen p. 2512
C 319.1

Tutkijakoulu-
koordinaattori
Oksanen Tuula
p. 040 801 4205
sisäinen p. 5268
C 319.2