Strateginen kehittäminen

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Yliopiston kolmas perustehtävä, yhteiskunnallinen vuorovaikutus toteutuu kiinteästi kahden muun perustehtävän, koulutuksen ja tutkimuksen kautta. Yliopiston ydintoiminnat niveltyvät osaksi työmarkkinoita, alueellisia kehitysprosesseja ja tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Yhteiskunnallisena tehtävänä onkin kouluttaa osaajia yhteiskuntaan, toimia aktiivisesti vuorovaikutuksessa verkostojen ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja hakea ratkaisua ajankohtaisiin ongelmiin. Lisäksi Jyväskylän yliopiston tehtävänä on erityisesti toimia vahvana maakunnallisena vaikuttajana.

Yhteistyötä sidosryhmien kanssa tekee jollakin tavalla jokainen yliopistolainen - suoraan tai välillisesti. Keskeisin ja lähimpänä arkea oleva ryhmä ovat tutkinnon suorittajat. Koulutuksen tavoitteena on opiskelijoiden hyvän osaamisen ja sitä kautta myös työllistymisen mahdollistaminen. Tutkimuksen merkitys tiedon tuottajana on yhteiskunnallisesti tärkeä. Lisäksi yliopistoyhteisön jäsenet osallistuvat moninaisiin asiantuntijatehtäviin ja julkiseen keskusteluun. Kirjastopalvelut ovat tärkeitä myös yliopiston ulkopuolisille jäsenille. Vuorovaikutuksen piiriin kuuluvat mm. työelämä, media, kansalaisjärjestöt, julkinen sektori, päättäjät ja virkamiehet, alumnit, rahoittajat.

Yhteystiedot

Erikoissuunnittelija
Takala Toivo
p. 050 562 0419
sisäinen p. 7087
M306