Strateginen kehittäminen

Alueellinen yhteistyö

Strateginen kehittäminen koordinoi yliopiston johdon tukena yliopistopalveluiden alueellista yhteistyötä. Tavoitteena on myös seurata yleistä yhteiskunnallista kehitystä sekä yliopiston johdon ohjauksessa pitää yhteyttä ministeriöihin, alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin, elinkeinoelämään sekä muihin ulkopuolisiin sidosryhmiin sekä luoda osaltaan suotuisat edellytykset rakentavalle yhteistyölle muiden kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa.

Yliopistotasolla yhteiskunnallista vuorovaikutusta edistää yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto.

 

  • Optiimi-yhteistyö
    Optiimin asiantuntijatiimi muodostuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoista. Tiimin tehtävä on varmistaa, että koulutus- ja tutkimusyhteisöjen asiantuntemus on Keski-Suomen seutujen kehittämisen käytössä.
  • Rakennerahastohankkeet
    Strateginen kehittäminen -yksikössä tuetaan rakennerahastohankkeita suunnittelevia ja toteuttavia yksiköitä.
  • Wolmar-sidosryhmäportaali
    Yhdyshenkilönä erikoissuunnittelija Toivo Takala
Jaa |
Yhteystiedot

Erikoissuunnittelija
Takala Toivo
p. 050 562 0419
sisäinen p. 7087
M306