Talouspalvelut

Talouspalvelut

etusivun kuva - talouspalvelut

Talouspalvelut vastaa yliopistolle kuuluvista tehtävistä, joita ovat mm. kirjanpito ja tilinpäätös, talousarvion suunnitelmatietojen ylläpito ja toteuttamisen yleisvalvonta.

Yksikkö huolehtii myös yliopiston käteiskassasta, kotimaisten ja ulkomaisten laskujen käsittelystä ja  maksatuksesta, tulojen seurannasta, osasta laskutusta ja perinnästä, rahastojen taloudenhoidosta sekä hankinta-asioiden hoidosta.

Talouspalvelut -ryhmä valvoo yliopiston rahankäyttöä siten, että se tapahtuu säädösten ja tehtyjen päätösten mukaisesti ja vastaa siitä, että rahaliikenne sujuu ja siitä raportoidaan asianmukaisesti.

 

 

Yhteystiedot

T-rakennus

Talouspalvelut
PL 35 (T-rakennus 4. kerros)
40014 Jyväskylän yliopisto
Puh (014) 260 1211