Talouspalvelut

Henkilöstö

Talouspalveluiden henkilöstö ja tiimit

Talouspalvelut-yksikön henkilöstö, tiimit ja yhteystiedot

 Käyntiosoite: Seminaarinmäki, T-rakennus, 4. krs

Seppä Päivi, talous- ja palvelujohtaja

p: 050 591 9522
paivi.seppa(at)jyu.fi

- hallituksen ja rehtorin päätettävien talousasioiden valmistelu ja toimeenpano
- talousasioiden yleinen johtaminen, kehittäminen ja koordinointi
- tila-asioiden valmistelu
- työnantajatehtävät
- tilintarkastuksen vastuu
- vastuualueen johtaja

 

 

 

HANKINTATIIMI

Hankintatiimin tehtäviin sisältyy hankintojen suunnittelu, toteutus ja seuranta. Tiimi on mukana etukäteen tehtävissä markkinakartoituksissa ja kustannuslaskelmien laatimisessa. Tiimi laatii hankintapäätökset ja on mukana hankintasopimusten valmistelussa ja täytäntöönpanossa sekä toimittajayhteistyön organisoinnissa ja sopimusten noudattamisen valvonnassa.

Tiimin s-posti YOP-hankinnat@jyu.fi

Malinen Virpi

hankintasihteeri
p. 040 805 4507
virpi.malinen(at)jyu.fi

- hankintojen valmistelutuki
- hankintailmoitusten vienti Hilmaan
- Cloudian pääkäyttö
- kalustehankinnat
- ergonomiakalusteiden hankinta

Rissanen Irja

hankintapäällikkö
p. 050 428 5256
irja.rissanen(at)jyu.fi

- yliopistotasoisten, laajasti käytettyjen hankintojen  suunnittelu, toteutus ja seuranta
- Hanselin yhteyshenkilö ja Hansel-sopimukset
- palveluhankinnat
- hankintaohjeistuksen hallinnointi ja ylläpito

 

KIRJANPITOTIIMI

Kirjanpitotiimin tehtäviin sisältyy yliopiston kirjanpito ja verotus, maksuliikenteen ylläpito, maksuvalmiuden turvaaminen, vakuuttaminen sekä matkustamisen ohjeistus, käytettävien välineiden ylläpito sekä toimittajayhteistyö

Tiimin s-posti YOP-talous@jyu.fi

Jaakonaho Kari

taloussuunnittelija 
p. 050 591 9515
kari.jaakonaho(at)jyu.fi

- verkkomaksamisen ja maksuliikenteen kehittäminen ja ylläpito
- Palvelukassan pääkäyttö
- puhelinkulujen ja puhelinlaiteostosten kustannusten kohdistaminen
 

Rouniola Tuula

kirjanpitopäällikkö
p. 0400 247 468
tuula.rouniola(at)jyu.fi

- Yliopiston ja yliopistokonsernin kirjanpito ja tilinpäätös
- kirjanpidon yleinen valvonta ja ohjaus
- maksuvalmiussuunnittelu
- kirjanpidon yhdyshenkilö palvelukeskukseen ja Certiaan

 

 

Särkioja Sari

taloussuunnittelija
p. 040 805 3617
sari.j.sarkioja(at)jyu.fi

- SAP Travel pääkäyttäjä ja matka-asioiden ohjaus
- käyttöomaisuuskirjanpito
- Suomen Akatemian laskutus ja palkkaraportointi
- matka- ja omaisuusvakuutukset
- maksuvalmiussuunnittelu

 

 

TALOUDEN OHJAUS JA YLLÄPITO-TIIMI

Talouden ylläpito ja ohjaus- tiimin tehtäviin sisältyy talouden suunnittelun ja budjetoinnin sekä yliopiston talouden raportoinnin. Ryhmä huolehtii talouden järjestelmistä sekä täydentävän rahoituksen käsittelystä ja tila- ja työaikakustannusten seurannasta.                                             

Tiimin s-posti YOP-talous@jyu.fi

Komonen Laura

taloussihteeri
p. 040 805 3614
laura.komonen(at)jyu.fi

- projektien perustaminen SAP-järjestelmään
- projektien käsittelyn ohjaus ja neuvonta
- Suomen Akatemian projektien laskutuksen hallinnointi

Olmiala Mirjami

kehittämispäällikkö
p. 040 722 1656
mirjami.olmiala(at)jyu.fi

- Talouden ohjaus ja ylläpito- tiimin esimies
- talouden suunnittelun ja laskentamenettelyjen ohjaus
- talouden raportoinnin ja suunnittelun tehtäviä
- SAP-talous –järjestelmä

Piilola Arja

taloussuunnittelija
p. 040 805 4999
arja.m.piilola(at)jyu.fi

- tilabudjetointi ja raportointi
- tilakustannusten seuranta ja ennakointi
- kiinteistöihin liittyvien hankintojen suunnittelu ja toteutus

Puukka Seija

taloussihteeri
p. 040 805 3029
seija.puukka(at)jyu.fi

- projektien perustaminen SAP-järjestelmään
- projektien käsittelyn ohjaus ja neuvonta
- projektien raportointi ja seuranta

 

Remes Sari

taloussuunnittelija
p. 040 805 4558
sari.remes(at)jyu.fi

- budjetoinnin järjestelmien ja SoleTM:n ylläpito ja käytön ohjaus
- raportoinnin kehittäminen ja neuvonta

Ristikankare Olli

taloussuunnittelija 
p. 040 805 3615
olli.ristikankare(at)jyu.fi

- talouden ennakointi
- sisäinen laskenta ja raportointi
- sisäisten kustannuskohdennusten ohjaus ja toteutus

 

TILATIIMI

Tilatiimi huolehtii Jyväskylän yliopiston käytössä olevista rakennuksista, niin rakennustekniikan kuin taloudenkin osalta. Tiimi vastaa tilasuunnittelusta, organisoi rakennus- ja korjaushankkeet, laatii vuokrasopimukset, rakennuttaa, osallistuu hankkeiden valvontaan sekä valmistelee yliopisto- ja yksikkötasoiset tilakustannuslaskelmat                            

Tiimin s-posti YOP-tilat@jyu.fi

Lehtonen Martti

taloussihteeri
p. 040 027 8318
martti.i.lehtonen(at)jyu.fi

- tilahallintajärjestelmän ylläpito
- tilakustannuslaskenta ja – raportointi
- tilabudjettilaskelmat

 

Piispanen Timo

kiinteistöpäällikkö
p. 040 805 4899
timo.e.piispanen(at)jyu.fi

- Tilatiimin esimies
- tilasuunnittelu, rakentamis- ja korjaushankkeet
- käyttäjälähtöiset muutostyöt

 

Rossi Timo


p. 040 805 4631
timo.rossi(at)jyu.fi

 

Sahinen Hanna

taloussuunnittelija
p. 040 805 4909
hanna.sahinen(at)jyu.fi

- talous- ja sopimushallinnon tehtävät
- vuokra- ja alivuokrasopimusten valmistelu ja seuranta

Vertamo Heli

kiinteistöinsinööri
p. 040 805 4463
heli.vertamo(at)jyu.fi

- sisäilma-asiat
- tilajärjestelyt
- varustaminen ja kalustaminen
- rakentamis- ja korjaushankkeet

 

Vänttinen Veli-Heikki

ympäristöasiantuntija
p. 040 805 4532
veli-heikki.vanttinen(at)jyu.fi

- Green Office-ympäristöjärjestelmä

                          

CONTROLLER-TIIMI

Controller-tiimi vastaa yksiköiden johdon talouden suunnittelun, raportoinnin ja päätöksenteon lähituesta, asiakaspalvelusta ja talousneuvonnasta. Tiimin tehtävinä ovat talouden seuranta, budjetointi, talousraportointi ja analysointi sekä erilaiset taloudelliset laskelmat ja selvitykset, ml. hankesalkun ja käyttöomaisuuden ja poistojen seuranta. Erillisistä rahoituksista ja hankkeista tiimin tehtäviin kuuluvat elinkeinotoiminta, profilointihankkeet, investointiprojektit, erikoistumisopinnot, YKI ja yhteisprofessuurit. Tehtäviin kuuluu myös Solen työajan kohdentamisen hyväksyminen.

Tiimin s-posti YOP-controller@jyu.fi

Ahlholm Tellervo

controller
p. 050 336 5408
tellervo.ahlholm(at)jyu.fi

Asiakasyksiköt:
- avoimen tiedon keskus
- avoin yliopisto
- kielikeskus 
- yliopistopalvelut

Arovaara Jenni

taloussihteeri
p. 040 805 3419
jenni.m.arovaara(at)jyu.fi

Asiakasyksiköt HYTK:

- soveltavan kielentutkimuksen keskus ja
- yleiset kielitutkinnot

Heikkinen Veera

(työstävapaa 31.7.2018 asti)

controller
p. 040 024 7406
veera.k.heikkinen(at)jyu.fi

Lehtola Sanna

(työstävapaa 23.2.2019 asti)

controller
p. 040 805 4502
sanna.k.lehtola(at)jyu.fi

Asiakasyksiköt:

- HYTK

Niskanen Helen

controller
p. 050 395 6024
helen.niskanen(at)jyu.fi

Asiakasyksiköt:

- LTK

 

Nousiainen Johanna

controller
p. 040 024 7454
johanna.s.nousiainen(at)jyu.fi

Asiakasyksiköt:
 
- ITK 
- Koulutuksen tutkimuslaitos

Närhi Taimi

controller
p. 040 805 4957
taimi.narhi(at)jyu.fi

Asiakasyksiköt MLTK:

- bio- ja ympäristötieteiden laitos
- matematiikan ja tilastotieteen laitos

Pentti Eine

controller
p.  0400 236 498 
eine.pentti(at)jyu.fi

Asiakasyksiköt MLTK:

- kemian laitos
- fysiikan laitos 
- Nanoscience Center

Pölkki Satu

controller
p. 040 805 4526
satu.m.polkki(at)jyu.fi

Asiakasyksiköt:

- JSBE
- MLTK: fysiikan laitos

 

Rahkonen Tiina

taloussuunnittelija
p. 040 805 4427
tiina.rahkonen(at)chydenius.fi

Asiakasyksiköt:
 
- Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Äijänen Kaisa

controller
p. 040 805 3777
kaisa.aijanen(at)jyu.fi

- Controller-tiimin esimies
- asiakasyksiköt KPTK

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
Yhteystiedot

T-rakennus

Talouspalvelut
PL 35 (T-rakennus 4. kerros)
40014 Jyväskylän yliopisto
Puh (014) 260 1211