Tilapalvelut

Henkilöstö

Tila-asioita hoitava henkilöstö

   Tilahallinta

   • rakentamishankkeet, korjaus- ja muutostyöt, Green office
   • henkilöstö

   Tilatalous

   • budjetointi
   • hankinnat

   Palvelut

   • tilavaraukset, vierasasunnot
   • vahtimestarit, siivous, turvallisuus
    kuuluu seuraaviin kategorioihin: