Turvallisuus

Jyväskylän yliopiston turvallisuustoiminnan tavoitteet ja vastuut

Jyväskylän yliopiston turvallisuustoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja hallita erilaisia riskitekijöitä, jotka kohdistuvat yliopistoyhteisön jäseniin, opetus- ja tutkimustoimintaan, yliopiston omaisuuteen, sekä yliopiston välittömään toimintaympäristöön.

Turvallisuustoiminta on osa yliopiston kokonaisstrategiaa sekä laadunhallintaa ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Turvallisuustoiminnan tavoitteena on huolehtia turvallisuuden perusasioista niin laadukkaasti, että yliopistoyhteisölle voidaan taata mahdollisimman häiriötön toimintaympäristö sekä työrauha. Lisäksi tavoitteena on, että menestyksellinen turvallisuustoiminta on osa yliopiston kilpailukykyä. Turvallisuustoiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Kokonaisvastuu yliopiston turvallisuudesta on rehtorilla. Huolehtimisvastuu yliopiston turvallisuudesta kuuluu johtosäännön mukaisesti hallintokeskukselle. Turvallisuustoiminnan operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä vastaavat turvallisuuspäällikkö sekä tietoturvallisuuspäällikkö. Turvallisuuden osavastuut jakautuvat kullekin organisaatioyksikölle, niiden esimiehille ja kaikille työntekijöille heidän oman tehtävänsä edellyttämässä laajuudessa.

Lue lisää Jyväskylän yliopiston turvallisuuspolitiikasta.

Turvallisuuden osa-alueet

Jyväskylän yliopiston kokonaisturvallisuuden osa-alueet ovat:

 • turvallisuusjohtaminen
 • työturvallisuus
 • henkilöturvallisuus
 • kiinteistöturvallisuus
 • opetus- ja tutkimustoiminnan turvallisuus
 • rikostorjunta
 • palontorjunta sekä pelastustoiminta
 • väestönsuojelu ja varautumistoiminta
 • liikenneturvallisuus
 • tietoturvallisuus

Alkusammutusvälineiden käyttöohjeet

Sammutuspeitteen käyttöohje

 1. Ota kiinni sammutuspeitteen nauhoista molemmin käsin
 2. Vedä peite pois suojapussista
 3. Lähesty palavaa kohdetta peitteen suojassa
 4. Peitä palava materiaali kokonaan
 5. Jätä peite paikoilleen ja anna kohteen jäähtyä
 6. Katkaise mahdollinen virta tai kaasu

Käsisammuttimen käyttöohje

 1. Poista varmistin
 2. Suuntaa letku liekkien juureen
 3. Paina laukaisinta

Pikapalopostin käyttöohje

 1. Avaa kaappi ja vedä letku kelalta
 2. Avaa vesiventtiili (voi sijaita joko kaapin sisä- tai ulkopuolella)
 3. Suuntaa letku paloa kohti ja avaa letkun päässä oleva suutin

Tärkeät yhteystiedot

  Viranomaiset

  • Yleinen hätänumero: 112
  • Myrkytystietokeskus: 09 471 977
  • Säteilyturvakeskus: 09 759 881
  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: 029 505 2000

  Turvallisuus

   • Vartiointiliikkeen (Securitas Oy) hälytyskeskus: 020 491 2690
   • Turvallisuuspäällikkö: 050 428 5310, lyhytnumero 7177
   • Turvallisuuskoordinaattori: 040 805 4575, lyhytnumero 2575
   • Tietoturvallisuuspäällikkö: 050 564 9015, lyhytnumero 3587
   • Avaimet ja henkilökortit: Clavis palvelupiste
   • Yhteysjohtaja (kriisiviestintä): 050 564 9022
   • Tiedottaja (kriisiviestintä): 050 310 9972

   Kiinteistön omistaja ja huoltoliikkeet

   • Kiinteistönhuolto (Are Oy): 020 530 5700
   • Ulkoalueiden huolto (Total Oy): 020 710 7411
   • Kampusmanageri (SYK Oy): 040 173 0236

   Työsuojelu

   • Työsuojelupäällikkö: 050 428 5310
   • Työsuojeluvaltuutettu: 050 591 9530
   • Työsuojeluvaltuutettu: 040 024 7428

   Vahtimestareiden päivystysnumerot

   RakennusPäivystysnro.lyhytnro.
   Agora 050 428 5234 7039
   Kirjasto (B) 050 428 5237 7151
   Liikuntarakennus (L) 050 428 5236 7162
   Liikuntalaboratorio 050 428 5223 7164
   Mattilanniemi A ja D 050 428 5233 7169
   Normaalikoulun (K) alakoulu 040 716 8815 7155
   Normaalikoulun (N) yläkoulu ja lukio 040 716 7820 7153
   Philologica (P), Opinkivi ja U2 050 074 9869 7161
   Päärakennus (C) ja Proxima (X) 050 064 5146 7152
   Ruusupuisto 040 805 3300
   3300
   Y33 ja Ohjelmakaari 10 040 689 9193 5477
   Ylistönrinne (Survontie 9) 040 805 3635 5072

   Linkit

   Rakennuskohtaiset ohjeet

   Alta löydät rakennusten alkusammutuskaluston, poistumistiet ja kokoontumispaikat. Voit myös ladata täältä (vaatii kirjautumisen yliopiston verkkoon) rakennuskohtaiset pelastussuunnitelmat word-tiedostoina.

   A-rakennus

   Kiinteistön nimi A-rakennus
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Seminaarinkatu 15
   Vahtimestarit 050 428 5237, lyhytnro 7151
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Kokoontumispaikkana M-rakennuksen aula

   Poistumistiet ja alkusammutuskalusto

   B-rakennus (kirjasto)

   Kiinteistön nimi B-rakennus (kirjasto)
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Seminaarinkatu 15
   Vahtimestarit 050 428 5237, lyhytnro 7151
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Kokoontumispaikat, poistumistiet ja alkusammutuskalusto

   D-rakennus

   Kiinteistön nimi D-rakennus
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Seminaarinkatu 15
   Vahtimestarit 050 428 5237, lyhytnro 7151
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Kokoontumispaikat, poistumistiet ja alkusammutuskalusto

   E-rakennus

   Kiinteistön nimi E-rakennus
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Seminaarinkatu 15
   Vahtimestarit 050 428 5237, lyhytnro 7151
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Kokoontumispaikat, poistumistiet ja alkusammutuskalusto

   F-rakennus

   Kiinteistön nimi F-rakennus
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Seminaarinkatu 15
   Vahtimestarit 050 4285 237 , lyhytnro 7151
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   G-rakennus

   Kiinteistön nimi G-rakennus
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Seminaarinkatu 15
   Vahtimestarit 050 428 5237, lyhytnro 7151
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Kokoontumispaikat, poistumistiet ja alkusammutuskalusto

   H-rakennus

   Kiinteistön nimi H-rakennus
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Seminaarinkatu 15
   Vahtimestarit 050 428 5237, lyhytnro 7151
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Liikuntarakennus

   Kiinteistön nimi L-rakennus
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Keskussairaalantie 4
   Vahtimestarit 050 428 5236, lyhytnro 7162
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Liikunta- ja terveyslaboratorio

   Kiinteistön nimi Liikunta- ja terveyslaboratorio
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Rautpohjankatu 8, 40100 Jyväskylä
   Vahtimestarit 050 428 5236, lyhytnro 7162
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   M-rakennus

   Kiinteistön nimi M-rakennus
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Seminaarinkatu 15
   Vahtimestarit 050 428 5237, lyhytnro 7151
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Normaalikoulun alakoulu

   Kiinteistön nimi Jyväskylän normaalikoulu, alakoulu
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Pitkäkatu 8
   Vahtimestarit 040 716 8815, lyhytnro 7155
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Kokoontumispaikat, poistumistiet ja alkusammutuskalusto

   Normaalikoulun yläkoulu ja lukio

   Kiinteistön nimi Jyväskylän normaalikoulu, yläkoulu ja lukio
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Yliopistonkatu 1
   Vahtimestarit 040 716 7820, lyhytnro 7153
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Kokoontumispaikat, poistumistiet ja alkusammutuskalusto

   O-rakennus

   Kiinteistön nimi O-rakennus
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Seminaarinkatu 15
   Vahtimestarit 050 428 5237, lyhytnro 7151
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Ruusupuisto

   Kiinteistön nimi Ruusupuisto
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Alvar Aallon katu 9
   Vahtimestarit 040 805 3300, lyhytnro 3300
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   S-rakennus

   Kiinteistön nimi S-rakennus
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Seminaarinkatu 15
   Vahtimestarit 050 428 5237, lyhytnro 7151
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy
   Kokoontumispaikka Ryhtilä, Ryhtilän kenttä

   T-rakennus

   Kiinteistön nimi T-rakennus
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Seminaarinkatu 15
   Vahtimestarit 050 428 5237, lyhytnro 7151
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Kokoontumispaikat, poistumistiet ja alkusammutuskalusto

   X-rakennus

   Kiinteistön nimi X-rakennus
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Seminaarinkatu 15
   Vahtimestarit 050 064 5146, lyhytnro 7152
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Kokoontumispaikat, poistumistiet ja alkusammutuskalusto

   Agora

   Kiinteistön nimi Agora
   Kiinteistön omistaja Fastighetsbolag Jyväskylä Agora Ab
   Katuosoite Mattilanniemi 2
   Vahtimestarit 050 4285234, lyhytnro 7039
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Kokoontumispaikat, poistumistiet ja alkusammutuskalusto

   Mattilanniemi A

   Kiinteistön nimi MaA-rakennus
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Ahlmaninkatu 2
   Vahtimestarit 050 428 5233, lyhytnro 7169
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Mattilanniemi D

   Kiinteistön nimi MaD-rakennus
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Ahlmaninkatu 2
   Vahtimestarit 050 428 5233, lyhytnro 7169
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Kokoontumispaikat, poistumistiet ja alkusammutuskalusto

   Ambiotica ja Nanoscience Center

   Kiinteistön nimi Ambiotica ja Nanoscience Center
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Survontie 9
   Vahtimestarit 040 805 3635, lyhytnro 5072
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Kokoontumispaikat, poistumistiet ja alkusammutuskalusto

   Fysiikan laitos

   Kiinteistön nimi Fysiikan laitos
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Survontie 9
   Vahtimestarit 040 805 3635, lyhytnro 5072
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Kokoontumispaikat, poistumistiet ja alkusammutuskalusto

   Kemian laitos

   Kiinteistön nimi Kemian laitos
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Technopolis (YSK)
   Katuosoite Survontie 9 A (YSK), Survontie 9 B (YO, YE, YF)
   Vahtimestarit 040 805 3635, lyhytnro 5072
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Total Oy (ulkoalueet), TL-Maint Oy (YSK osalta)
   Vartiointiliike Securitas Oy, G4S (YSK osalta)

   Kokoontumispaikat, poistumistiet ja alkusammutuskalusto

   Konneveden tutkimusasema

   Kiinteistön nimi Konneveden tutkimusasema
   Kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   Katuosoite Sirkkamäentie 220, 44300 Konnevesi
   Vahtimestarit 040 7605 898
   Kiinteistönhuoltoliike Are Oy (kiinteistöt)
   Vartiointiliike -

   Yliopistopaino

   Kiinteistön nimi Jyväskylän ylipistopaino
   Kiinteistön omistaja Risto Tawast
   Katuosoite Cygnaeuksenkatu 3
   Vahtimestarit 050 428 5237, lyhytnro 7151
   Kiinteistönhuoltoliike Lassila & Tikanoja (kiinteistöt)
   Lassila & Tikanoja (ulkoalueet)
   Vartiointiliike Securitas Oy

   Kokoontumispaikat, poistumistiet ja alkusammutuskalusto