Yliopistopalvelut

Henkilöstökertomus 2003

Henkilöstökertomus 2003 (pdf)


Liitteenä seuraavat taulukot (pdf):

Taulukko 1: Koko henkilöstö henkilötyövuosina 2000-2003, Normaalikoulu mukana

Taulukko 2: Henkilöstö henkilötyövuosina 2000-2003 (ei sisällä Normaalikoulua)

Taulukko 3: Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina 2000-2003

Taulukko 4: Henkilöstö henkilötyövuosina (Normaalikoulu mukana) 2000-2003, %-osuudet

Taulukko 5: Henkilöstö henkilötyövuosina (ei sisällä Normaalikoulua) 2000-2003, %-osuudet

Taulukko 6: Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina 2000-2003, %-osuudet

Taulukko 7: Henkilötyövuodet 2001-2003: tiedekunnat ja erillislaitokset

Taulukko 8: Henkilöstön lukumäärä 2000-2003, 31.12.

Taulukko 9: Vakinainen henkilöstö 2000-2003, 31.12.

Taulukko 10: Määräaikainen henkilöstö 2000-2003, 31.12.

Taulukko 11: Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä ja muutos 2000-2003, 31.12.

Taulukko 12: Henkilökunnan lukumäärä 2000-2003, 31.12.: tiedekunnat ja erillislaitokset

Taulukko 13: Vakinaisen henkilöstön lukumäärä rahoituksen mukaan 2000-2003

Taulukko 14: Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä rahoituksen mukaan 2000-2003

Taulukko 15: Määräaikaisen henkilöstön lukumäärän jakauma 2000-2003, 31.12.

Taulukko 16: Henkilöstön vaihtuvuus 2001-2003

Taulukko 17: Henkilöstön määrä sukupuolen mukaan 1999-2003, 31.12.

Taulukko 18: Henkilöstön kokoaikaisuus/osa-aikaisuus 1999-2003, 31.12.

Taulukko 19: Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 1999-2003, 31.12.

Taulukko 20: Henkilöstön koulutusrakenne sukupuolen mukaan 31.12.2003. Helmi-Infon mukaan

Taulukko 21: Maksetut palkat ja palkkiot työnantajakuluineen 1999-2003

Taulukko 22: Sairauspoissaolot päivinä 1999-2003

Taulukko 23: Tapaturmapoissaolot päivinä ja tapaturmien lukumäärä 1999-2003

Taulukko 24: ASLAK-, TYK- ja TYKY-kuntoutukset (Valtiokonttori, KELA, yliopiston oma) 1999-2003

Taulukko 25: Henkilöstökoulutusta 2003, hallintoviraston henkilöstökoulutus, Oplaa ja Joplaa

Taulukko 26: Eläkkeelle siirtyneet 2001-2003

Taulukko 27: Jyväskylän yliopisto, työvoimakustannukset vuonna 2003

Taulukko 28: Jyväskylän normaalikoulu, työvoimakustannukset vuonna 2003