Yliopistopalvelut

Hakijamäärät 2014-2015 (yhteishaku)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON (KEVÄÄN) YHTEISHAUSSA HAKENEET JA VALINTAKOKEISIIN OSALLISTUNEET   tilastoa koskevat päivityspyynnöt: hakijapalvelut(at)jyu.fi

YHTEISHAUN HAKUKOHDE
HAKENEET

VALINTAKOKEISIIN
OSALLISTUNEET

ALOITUS-
PAIKAT

Valintayksikkö 2014 2015 2015 ensisijaiset hakijat 2014  
2015 2014 2015
Akvaattiset tieteet sekä ympäristötiede ja -teknologia 240
105
10 -
- 28 16
Biologian ala
883 624
115 584
501 45
45
Englannin kieli 568 389 100 242 223 25 20
Englannin opettajien koulutus 277 200
60 107
112 25 30
Erityispedagogiikan koulutus 1189
804
223 961
668 65
50
Etnologia 215 125 15 104 82 15 15
Filosofia 152 128 34 60 49 16 16
Fysiikan ala 371 239 46 67 69 72 72
Fysioterapia (maisteri) 134 73 31 - 46 10 10
Fysioterapia/ terveystieteiden opettajakoulutus 69 58 28 - 34 10 10
Gerontologia ja kansanterveys (maisteri) - 103 59 - 59 10 10
Gerontologia ja kansanterveys (kandidaatti ja maisteri) 220 119 34 - 64 10 10
Historia 589 461 88 72 (haastatteluun kutsutut) 76 (haastatteluun kutsutut) 30 30
Journalistiikka 512 374 63 96 116 16 16
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustiede 968 632 967 508 40 40
Kemian ala 479 299 42 171 90 72 72
Kirjallisuus 181 144 37 93 86 15 15
Liikunnan yhteiskuntatieteet 615 363 126 106 109 14 14
Liikuntabiologinen aineryhmä 718 510 204 101 127*** 25 30
Liikuntalääketiede (maisteri) - 111 52 - 65 - 8
Liikuntalääketiede (kandidaatti ja maisteri) 581 (sis.pelkät maisterihakijat) 261 57 - 75 4 4
Liikuntalääketiede (maisteri) ks.kandi+maisteri 111 52 - - 8 8
Liikuntapedagogiikka (maisteri) ks.kandi+maisteri 132 121 - - 12 20
Liikuntapedagogiikka (kandidaatti ja maisteri) 1837 (sis.pelkät maisterihakijat) 1310 790 - - 61 57
Luokanopettajakoulutuksen yhteisvalinta 2389 1821 587 2389 1525 80 90
Matemaattisten tieteiden koulutus (tietotekniikka) 74 26 5 - - 12 12
Matematiikan opettajankoulutus 102 89 18 - 55 20 20
Matematiikka ja tilastotiede 190 212 28 - 51 43 53
Musiikkikasvatus 144 100 39 67 51 15 15
Musiikkitiede 127 90 32 49 52 15 15
Psykologia 1418 1483 835 766 984 65 70
Puheviestintä 294 186 37 79 98 15 15
Ranskan opettajien koulutus 20 16 5 4 11 5 5
Romaaninen filologia (ranska) 50 43 12 27 33 10 10
Ruotsin kieli 105 56 8 40 32 10 10
Ruotsin opettajien koulutus 73 38 8 21 27 15 15
Saksan kieli ja kulttuuri 57 47 6 24 32 10 10
Saksan opettajien koulutus 37 24 5 19 16 10 10
Sosiaalityö 620 540 99 322 360 30 40
Sosiologia 360 235 58 123 101 30 30
Suomalainen viittomakieli - 35 11 - 15 - 10
Suomen kieli 164 110 17 92 68 10 10
Taidehistoria ja taidekasvatus 227 176 36 - 106 15 15
Taloustiede (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 2015 lukien) 766 1022 120 312 - 40 45
Terveyskasvatus (maisteri) - 181 97 - - - 10
Terveyskasvatus (kandidaatti ja maisteri) - 300 100 - 132 - 10
Terveyskasvatus (kandi+maisteri ja maisteri) 686 (ks.maisteri ja kandi+maisteri) - - 20 -
Tietojärjestelmätiede 666 670 219 406 454 80 90
Tietotekniikka (tietojenkäsittelytieteen yhteisvalinta) 618 388 96 312 206 45 80
Tietotekniikan opettajankoulutus 30 31 4 7 13 8 8
Valtio-oppi 278 240 48 105 96 24 24
Varhaiskasvatuksen (lastentarhanopettaja)
1297 929 184 498 788 80 58
Venäjän kieli ja kulttuuri 76 51 13 32 31 10 10
Venäjän opettajien koulutus 31 10 1 13 7 5 5
Yhteiskuntapolitiikka 353 271 65 134 134 30 30
Yhteisöviestintä 279 180 43 58 72 10 10
Ympäristötiede ja teknologia** - 146 20 - 0 - 16
Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 2015 lukien) 737 1447 352 370 90 105
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutus (kirjallisuuden koe) 82 71 21 43 46 10 10
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutus (suomen koe) 142 107 40 85 75 20 20
Yhteensä 20872 19046 5656 10128 8703 1510 1604

*) Luvuissa ovat mukana henkilöiden määrät eri valinnoissa. Eri riveillä sama henkilö voi esiintyä useampaan kertaan.

**) Ympäristötiede ja -teknologia oli vuonna 2014 samaa hakukohdetta akvaattisten tieteiden kanssa.

***) Valintakokeen 2. vaiheeseen kutsutut.

Yhteishaku muuttui syksyllä 2014 siten, että sekä ammattikorkeakouihin että yliopistoihin haetaan yhteishaun kautta ja hakija priorisoi enintään kuusi hakukohdetta (sarake ensisijaiset hakijat). Lisäksi korkeakoulut voivat ottaa opiskelijoita erillisvalinnoissa.