Yliopistopalvelut

Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä opetus- ja kulttuuriministeriön palaute ja asemointitilastot

Jyväskylän yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot laaditaan vuosittain. Toimintakertomuksessa esitetään tiedot toiminnan tuloksellisuudesta ja tuloksellisuuden analyysi. Toimintakertomukseen sisällytetään toiminnan ohjauksen kannalta keskeiset tiedot.

Opetus-ja kulttuuriministeriön palautemenettely perustuu yliopistolain (558/2009) 48 §:n mukaiseen tavoitteiden seurantaan ja arviointiin. Ministeriön ohjauksen osana yliopistoille annetaan korkeakoulukohtaista palautetta sopimusneuvottelun yhteydessä ja korkeakouluvierailun aikana sekä määräajoin kaikille yliopistoille yhteisenä kirjallisena palautteena. Ensimmäisen kerran ministeriö on laatinut palauteasiakirjan vuonna 2002.

Opetus- ja kulttuuriministeriö uudistaa palautemenettelyä siten, että korkeakoulukohtaista palautetta annetaan yliopistoille kevään 2016 sopimusneuvottelujen yhteydessä. Jatkossa yliopistot saavat vuosittain elo-syyskuussa käyttöönsä tavoitteiden toteumaraportin ja tilastoaineistoa korkeakoulun asemoitumisesta valtakunnallisessa korkeakoulukokonaisuudessa. Kaikille yliopistoille yhteinen korkeakoululaitoksen kehittämistilaa ja -tarpeita koskeva kirjallinen palaute annetaan syksyllä 2018, jolloin yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-uudistuksista tehtävät vaikutusarvioinnit ovat valmiina. Välivuosina opetus- ja kulttuuriministeriö ei laadi korkeakoulukohtaista kirjallista palautetta. Kauden 2017-2020 kokoava palaute annetaan tätä seuraavan kauden sopimusneuvottelussa vuonna 2020.

Huom! Linkit vuosien 2001-2011 palautteisiin eivät toistaiseksi toimi opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivu-uudistuksen takia. Korjaamme linkit heti, kun OKM on saanut verkkosivu-uudistuksensa valmiiksi.