Yliopistopalvelut

Tutkinnot 2005

Tiedekunta Kaikki Naiset

alemmat maisterit lisensiaatit tohtorit alemmat maisterit lisensiaatit tohtorit
Humanistinen tdk 165 307 21 21 135 242 15 12
Informaatioteknologian tdk 11 121 5 13 3 33 1 0
Kasvatustieteiden tdk 91 234 5 13 85 203 2 10
Liikunta- ja terveystieteiden tdk 12 157 4 9 6 109 2 4
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk 11 193 7 28 4 97 5 11
Taloustieteiden tdk 24 127 3 9 13 87 2 6
Yhteiskuntatieteellinen tdk 54 207 14 16 44 176 10 10
Yhteensä 368 1346 59 109 290 947 37 53

 

 Maisterin tutkintojen valmistumisaikojen mediaanit 2005