Yliopistopalvelut

Tutkinnot 2007

 

Tiedekunta Kaikki Naiset

alemmat  maisterit lisensiaatit tohtorit  alemmat  maisterit lisensiaatit tohtorit 
Humanistinen tdk 298
321 15
27 247
266 12 18
Informaatioteknologian tdk 36
118 1
14 10 33 0
3
Kasvatustieteiden tdk 121
230 2
12 113
198
2 6
Liikunta- ja terveystieteiden tdk 30
193 2
11
20
128 2 7
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk 42
196 7 37
26
107 6
13
Taloustieteiden tdk 27 144 5
8
13 88 2 7
Yhteiskuntatieteellinen tdk 85
172
7
21
65
136 5
12
Yhteensä 639
1374 39 130 494
956 29
66

 

 

Maisterin tutkintojen valmistumisaikojen mediaanit 2007