Yliopistopalvelut

Tutkinnot 2016

Vuonna 2016 Jyväskylän yliopistossa suoritetut tutkinnot tiedekunnittain
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO  Yhteensä    joista naisia   
Kandidaatti Maisteri Lisensiaatti Tohtori Kandidaatti Maisteri Lisensiaatti Tohtori
Humanistinen tiedekunta 270 338 2 28 200 267 1 20
Informaatioteknologian tiedekunta 125 112 1 26 32 36 0 8
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 126 152 0 8 61 80 0 6
Kasvatustieteiden tiedekunta 252 298 0 13 219 263 0 9
Liikuntatieteellinen tiedekunta 110 213 0 22 69 131 0 11
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 169 154 3 45 76 79 1 18
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 159 249 12 16 108 197 10 12
Yhteensä 1211 1516 18 158 765 1053 12 84

Näistä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa suoritettuja

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO  Yhteensä joista naisia
Kandidaatti Maisteri Lisensiaatti Tohtori Kandidaatti Maisteri Lisensiaatti Tohtori
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 22 78 0 1 17 68 0 1

 

Tutkinnot ohjauksen aloittain

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO  Yhteensä joista naisia
Kandidaatti Maisteri Lisensiaatti Tohtori Kandidaatti Maisteri Lisensiaatti Tohtori
1 Kasvatusalat 252 298 0 13 219 263 0 9
2 Taiteet ja kulttuurialat 26 85 2 6 15 61 1 6
3 Humanistiset alat 233 219 0 19 169 173 0 11
4 Yhteiskunnalliset alat 213 304 12 19 134 233 10 15
5 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 83 131 0 8 51 77 0 6
6 Luonnontieteet 169 154 3 45 76 79 1 18
7 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 125 112 1 26 32 36 0 8
11 Terveys- ja hyvinvointialat 21 74 0 7 19 66 0 4
12 Palvelualat 89 139 0 15 50 65 0 7
Yhteensä 1211 1516 18 158 765 1053 12 84