Yliopistopalvelut

Tutkinnot 2008

 

Tiedekunnittain Kaikki


Naisetalemmat maisterit  lisensiaatit tohtorit alemmat  maisterit lisensiaatit tohtorit
Humanistinen tdk 437 491 17 29 373 410 11 16
Informaatioteknologian tdk 114 226 2 14 27 54 2 5
Kasvatustieteiden tdk 265 357 3 11 241 323 3 10
Liik.- ja terveystiet. tdk 75 253 5 9 46 164 3 8
Matem.-luonnontiet. tdk 141 289 7 33 93 170 2 8
Taloustieteiden tdk 80 216 3 8 57 128 1 5
Yhteiskuntatieteellinen tdk 212 272 12 14 163 209 11 8

Yhteensä 1324 2104 49 118 1000 1458 33 60

Aloittain Kaikki


Naisetalemmat maisterit  lisensiaatit tohtorit alemmat maisterit lisensiaatit tohtorit
Humanistinen ala 437 491 17 29 373 410 11 16
Kasvatustieteiden ala 265 357 3 11 241 323 3 10
Kauppatieteellinen ala 165 343 3 11 77 168 1 7
 TTK (80) (216) (3) (8) (57) (128) (1) (5)
 ITK (85) (127) (0) (3) (20) (40) (0) (2)
Luonnontieteellinen ala 170 388 9 44 100 184 4 11
 MTK (141) (289) (7) (33) (93) (170) (2) (8)
 ITK (29) (99) (2) (11) (7) (14) (2) (3)
Liikuntatieteellinen ala 67 181 3 4 39 95 1 3
Terveystieteiden ala 8 72 2 5 7 69 2 5
Psykologian ala 42 91 6 9 40 80 6 7
Yhteiskuntatieteellinen ala 170 181 6 5 123 129 5 1

Yhteensä 1324 2104 49 118 1000 1458 33 60

 

Maisterin tutkintojen valmistumisaikojen mediaanit 2008