Yliopistopalvelut

Tutkinnot 2009

 

Tiedekunnittain Kaikki


Naisetalemmat maisterit lisensiaatit tohtorit alemmat maisterit lisensiaatit tohtorit
Humanistinen tdk 330 309 8 27 283 267 5 18
Informaatioteknologian tdk 67 45 3 7 10 8 0 3
Kasvatustieteiden tdk 223 185 1 11 191 159 1 9
Liik.- ja terveystiet. tdk 78 156 1 15 52 100 1 9
Matem.-luonnontiet. tdk 153 137 11 38 82 64 6 13
Taloustieteiden tdk 85 90 0 16 55 61 0 8
Yhteiskuntatieteellinen tdk 194 146 14 22 160 119 10 9

Yhteensä 1130 1068 38 136 833 778 23 69

Aloittain KaikkiNaiset
alemmat maisterit
lisensiaatit tohtorit alemmat maisterit lisensiaatit tohtorit
Humanistinen ala 330 309 8 27 283 267 5 18
Kasvatustieteiden ala 223 185 1 11 191 159 1 9
Kauppatieteellinen ala 133 110 1 18 63 65 0 8
 TTK (85) (90) (0) (16) (55) (61) (0) (8)
 ITK (48) (20) (1) (2) (8) (4) (0) (0)
Luonnontieteellinen ala 172 162 13 43 84 68 6 16
 MTK (153) (137) (11) (38) (82) (64) (6) (13)
 ITK (19) (25) (2) (5) (2) (4) (0) (3)
Liikuntatieteellinen ala 73 101 0 9 47 54 0 5
Terveystieteiden ala 5 55 1 6 5 46 1 4
Psykologian ala 60 45 10 7 56 42 8 5
Yhteiskuntatieteellinen ala 134 101 4 15 104 77 2 4

Yhteensä 1130 1068 38 136 833 778 23 69


Maisterin tutkintojen valmistumisaikojen mediaanit 2009