Yliopistopalvelut

Tutkinnot 2010

 

Tiedekunnittain KaikkiNaiset
alemmat maisterit lisensiaatit tohtorit alemmat maisterit lisensiaatit tohtorit
Humanistinen tdk 367 297 12 22 293 248 6 17
Informaatioteknologian tdk 59 91 1 20 13 21 1 4
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 117 122 5 14 50 71 4 6
Kasvatustieteiden tdk 218 226 2 14 185 190 2 11
Liik.- ja terveystiet. tdk 84 176 0 16 55 116 0 10
Matem.-luonnontiet. tdk 182 164 2 34 94 95 0 12
Yhteiskuntatieteellinen tdk 192 163 8 20 152 128 7 15

Yhteensä 1219 1239 30 140 842 869 20 75

Näistä Kokkolan yliopistokeskus
Chydeniuksessa suoritettuja
Infromaatioteknologian tdk (tietotekniikka)
2


1

Kasvatustieteiden tdk (kasvatustiede OKL) 23 39 1 1 19 33 1 1
Yhteiskuntatieteellinen tdk (sosiaalityö) 7 11

7 11


Aloittain KaikkiNaiset
alemmat maisterit lisensiaatit tohtorit alemmat maisterit lisensiaatit tohtorit
Humanistinen ala 367 297 12 22 293 248 6 17
Kasvatustieteiden ala 218 226 2 14 185 190 2 11
Kauppatieteellinen ala 156 181 5 15 59 86 4 7
 Kauppakorkeakoulu (117) (122) (5) (14) (50) (71) (4) (6)
 ITK (39) (59) (0) (1) (9) (15) (0) (1)
Luonnontieteellinen ala 202 196 3 53 98 101 1 15
 MTK (182) (164) (2) (34) (94) (95) (0) (12)
 ITK (20) (32) (1) (19) (4) (6) (1) (3)
Liikuntatieteellinen ala 76 114 0 5 47 61 0 1
Terveystieteiden ala 8 62 0 11 8 55 0 9
Psykologian ala 80 69 7 7 72 62 6 6
Yhteiskuntatieteellinen ala 112 94 1 13 80 66 1 9

Yhteensä 1219 1239 30 140 842 869 20 75

 
Maisterin tutkintojen valmistumisaikojen mediaanit 2010