Yliopistopalvelut

Tutkinnot 2011

 

Tiedekunnittain Kaikki Naiset

alemmat maisterit lisensiaatit tohtorit alemmat maisterit lisensiaatit tohtorit

Humanistinen tdk 310 335 2 37 247 266 1 23
Informaatioteknologian tdk 68 81 2 24 9 20 1 8
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 108 138 3 10 62 71 3 7
Kasvatustieteiden tdk 230 230 1 11 197 191 1 9
Liik.- ja terveystiet. tdk 87 186 3 17 56 129 2 9
Matem.-luonnontiet. tdk 171 172 6 43 74 89 2 15
Yhteiskuntatieteellinen tdk 195 194 7 20 150 155 6 15
Yhteensä 1169 1336 24 162 795 921 16 86

Näistä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa suoritettuja
Infromaatioteknologian tdk (tietotekniikka) 1 8 0 0 0 4 0 0
Kasvatustieteiden tdk (kasvatustiede C-I) 17 34 0 1 16 30 0 1
Yhteiskuntatieteellinen tdk (sosiaalityö) 6 15 0 0 6 15 0 0

Aloittain Kaikki Naiset

alemmat maisterit lisensiaatit tohtorit alemmat maisterit lisensiaatit tohtorit
Humanistinen ala 310 335 2 37 247 266 1 23
Kasvatustieteellinen ala 230 230 1 11 197 191 1 9
Kauppatieteellinen ala 141 170 3 14 70 82 3 10
  Kauppakorkeakoulu (108) (138) (3) (10) (62) (71) (3) (7)
  ITK (33) (32) (0) (4) (8) (11) (0) (3)
Luonnontieteellinen ala 206 221 8 63 75 98 3 20
  MTK (171) (172) (6) (43) (74) (89) (2) (15)
  ITK (35) (49) (2) (20) (1) (9) (1) (5)
Liikuntatieteellinen ala 73 126 3 8 42 76 2 3
Terveystieteiden ala 14 60 0 9 14 53 0 6
Psykologian ala 72 71 6 7 63 62 5 6
Yhteiskuntatieteellinen ala 123 123 1 13 87 93 1 9
Yhteensä 1169 1336 24 162 795 921 16 86

 
Maisterin tutkintojen valmistumisaikojen mediaanit 2011