Yliopistopalvelut

Tutkinnot 2012

Tiedekunnittain  Yhteensä     Näistä naisia
kandidaatit maisterit lisensiaatit tohtorit kandidaatit maisterit lisensiaatit tohtorit
Humanistinen tdk 324 337 1 37 264 266 0 21
Informaatioteknologian tdk 105 94 1 14 20 15 0 2
Kasvatustieteiden tdk 231 255 0 12 192 218 0 12
Liikuntatieteellinen tdk 82 184 0 16 48 120 0 9
Matem.-luonnontiet. tdk 153 153 6 52 79 77 3 25
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 110 139 2 15 52 78 0 7
Yhteiskuntatieteellinen tdk 188 209 3 22 158 174 3 13
Yhteensä 1193 1371 13 168 813 948 6 89
 
Näistä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa suoritettuja
Infromaatioteknologian tdk (tietotekniikka) 2 8 0 0 1 1 0 0
Kasvatustieteiden tdk (kasvatustiede C-I) 20 39 0 2 18 35 0 2
Yhteiskuntatieteellinen tdk (sosiaalityö) 6 17 0 0 6 17 0 0
 
Aloittain Yhteensä Näistä naisia
kandidaatit maisterit lisensiaatit tohtorit kandidaatit maisterit lisensiaatit tohtorit
Humanistinen ala 324 337 1 37 264 266 0 21
Kasvatustieteellinen ala 231 255 0 12 192 218 0 12
Kauppatieteellinen ala 165 180 3 16 66 86 0 7
  Kauppakorkeakoulu 110 139 2 15 52 78 0 7
  ITK 55 41 1 1 14 8 0 0
Luonnontieteellinen ala 203 206 6 65 85 84 3 27
  MTK 153 153 6 52 79 77 3 25
  ITK 50 53 0 13 6 7 0 2
Liikuntatieteellinen ala 68 121 0 9 34 64 0 2
Terveystieteiden ala 14 63 0 7 14 56 0 7
Psykologian ala 73 73 2 8 68 69 2 6
Yhteiskuntatieteellinen ala 115 136 1 14 90 105 1 7
Yhteensä 1193 1371 13 168 813 948 6 89

 
Maisterin tutkintojen valmistumisaikojen mediaanit 2012