Yliopistopalvelut

Tutkinnot 2013

Jyväskylän yliopistossa suoritetut tutkinnot vuonna 2013
Tiedekunnittain Yhteensä Näistä naisia
kandidaatit maisterit lisensiaatit tohtorit kandidaatit maisterit lisensiaatit tohtorit
Humanistinen tdk 314 317 7 29 234 275 7 19
Informaatioteknologian tdk 94 112 1 22 18 34 1 5
Kasvatustieteiden tdk 230 272 0 13 199 226 0 10
Liikuntatieteellinen tdk 85 219 1 13 43 147 0 10
Matem.-luonnontiet. tdk 162 184 5 41 86 83 3 17
Kauppakorkeakoulu 121 173 1 21 47 95 1 12
Yhteiskuntatieteellinen tdk 181 210 8 21 130 173 8 17
Yhteensä 1187 1487 23 160 757 1033 20 90
 
Näistä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa suoritettuja
Infromaatioteknologian tdk (tietotekniikka) 1 9 0 0 1 2 0 0
Kasvatustieteiden tdk (kasvatustiede C-I) 21 33 0 0 18 30 0 0
Yhteiskuntatieteellinen tdk (sosiaalityö) 7 17 0 0 7 16 0 0
 
Aloittain Yhteensä Näistä naisia
kandidaatit maisterit lisensiaatit tohtorit kandidaatit maisterit lisensiaatit tohtorit
Humanistinen ala 314 317 7 29 234 275 7 19
Kasvatustieteellinen ala 230 272 0 13 199 226 0 10
Kauppatieteellinen ala 177 232 1 24 60 116 1 13
  Kauppakorkeakoulu 121 173 1 21 47 95 1 12
  ITK 56 59 0 3 13 21 0 1
Luonnontieteellinen ala 200 237 6 60 91 96 4 21
  MTK 162 184 5 41 86 83 3 17
  ITK 38 53 1 19 5 13 1 4
Liikuntatieteellinen ala 68 144 1 8 26 75 0 5
Terveystieteiden ala 17 75 0 5 17 72 0 5
Psykologian ala 65 81 6 8 58 76 6 7
Yhteiskuntatieteellinen ala 116 129 2 13 72 97 2 10
Yhteensä 1187 1487 23 160 757 1033 20 90

 
Maisterin tutkintojen valmistumisaikojen mediaanit 2013