Yliopistopalvelut

Tutkinnot 2015

Jyväskylän yliopistossa suoritetut tutkinnot vuonna 2015
Tiedekunnittain Yhteensä Näistä naisia
kandidaatit maisterit lisensiaatit tohtorit kandidaatit maisterit lisensiaatit tohtorit
Humanistinen tdk 302 351 1 36 232 284 0 23
Informaatioteknologian tdk 117 128 0 20 17 41 0 4
Kasvatustieteiden tdk 263 279 0 9 240 253 0 8
Liikuntatieteellinen tdk 109 195 0 14 60 128 0 7
Matem.-luonnontiet. tdk 166 149 1 43 83 74 0 14
Kauppakorkeakoulu 130 142 1 13 68 79 1 11
Yhteiskuntatieteellinen tdk 174 242 5 25 124 193 4 20
Yhteensä 1261 1486 8 160 824 1052 5 87
 
Näistä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa suoritettuja
Infromaatioteknologian tdk (tietotekniikka) 0 9 0 0 0 4 0 0
Kasvatustieteiden tdk (kasvatustiede C-I) 22 33 0 1 21 31 0 1
Yhteiskuntatieteellinen tdk (sosiaalityö) 10 25 0 1 0 25 0 0
 
Aloittain Yhteensä Näistä naisia
kandidaatit maisterit lisensiaatit tohtorit kandidaatit maisterit lisensiaatit tohtorit
Humanistinen ala 302 351 1 36 232 284 0 23
Kasvatustieteellinen ala 263 279 0 9 240 253 0 8
Kauppatieteellinen ala 202 214 1 15 76 106 1 11
  Kauppakorkeakoulu 130 142 1 13 68 79 1 11
  ITK 72 72 0 2 8 27 0 0
Luonnontieteellinen ala 211 205 1 61 92 88 0 18
  MTK 166 149 1 43 83 74 0 14
  ITK 45 56 0 18 9 14 0 4
Liikuntatieteellinen ala 87 135 0 10 39 72 0 4
Terveystieteiden ala 22 60 0 4 21 56 0 3
Psykologian ala 58 87 4 10 52 80 4 10
Yhteiskuntatieteellinen ala 116 155 1 15 72 113 0 10
Yhteensä 1261 1486 8 160 824 1052 5 87

 
Maisterin tutkintojen valmistumisaikojen mediaanit 2015