Innovaatiopalvelut

Peerage of Science - yliopistolähtöinen yritys

Peerage of Science – vertaisarviontia tiedeyhteisöltä tiedeyhteisölle

Peerage of Science on sähköinen palvelu, joka tehostaa ja nopeuttaa tiedeyhteisön vertaisarviointia. Palvelu on syntynyt käyttäjiltä käyttäjille ja myös palvelun ympärille kehitetty yritys on tiiviisti osa tiedeyhteisöä.

peerageofscience

Miten tähän päädyttiin?

8.2.2010 tutkimusryhmän palaverissa Janne Seppänen alusti tieteen vertaisarvionnista. Palaverissa keskusteltiin vertaisarvioinnin tunnetuista ongelmista: hitauden ja tehottomuuden lisäksi prosessissa on selkeitä laatuongelmia ja puutteita. Yöllä Jannelle tuli idea; palvelu, jossa kansainvälinen tiedeyhteisö itse arvioisi artikkelit ennen niiden lähettämistä lehtiin, ja jossa olisi kannustimia joiden ansiosta vertaisarviointi tehostuisi, nopeutuisi ja muuttuisi palkitsevammaksi. Janne päätti kirjoittaa idean oitis ylös ja aamulla mennä laitoksen professoreiden kanssa juttusille. Mikko Mönkkönen ja Janne Kotiaho tunnistivat tutkijan idean ja toivat siihen omat ajatuksensa, ja näin vertaisarvionnin palvelua lähdettiin luotsaamaan eteenpäin.


Kolmikko otti yhteyttä Tutkimus- ja Innovaatiopalveluihin ja tapaaminen järjestettiin mahdollisimman pian. Innovaatiopalvelut tukivat liikeidean kehittämistä. Myönnetyllä TULI-rahalla ja innovaatiopalveluiden sparraamana lähdettiin pohtimaan liiketoimintasuunnitelmaa, kassavirtalaskelmia ja verkkosovelluksen vaativuusmäärittelyjä. Selvityksessä tuli ilmi, että palvelun tekninen toteutus alihankintana olisi edellyttänyt suurempia investointeja kuin vasta idean tasolla olevalle hankkeelle olisi helppoa löytää, joten Janne Seppänen uppoutui tietotekniikan saloihin ja rakensi palvelun ensimmäisen version itse.


Innovaation suojaamiseksi palvelua kehitettiin salassa – pääosin yötöinä - aina syyskuulle 2011 asti. Vähitellen siitä alettiin puhumaan tutkijoille, jotka voisivat lähteä mukaan vertaisarviontiin ja kutsua kollegojaan mukaan Peerage of Science -yhteisöön. Pian arvioitsijoita oli mukana yli 200, ja uusia tuli jatkuvasti. Palvelu julkaistiin 3.11.2011 ja Jyväskylän yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto päättivät lähteä sponsoroimaan yritystä. Samalla saatiin biotieteiden merkittävä julkaisu, Ecography, mukaan.  Tätä kirjoitettaessa yhteisössä on mukana yli 420 tutkijaa 24 maasta ja 187 tutkimusorganisaatiosta.


Kolmikko idean takana huomasi oppineensa paljon uutta yrityksen perustamisesta, verkkosovellusten kehittämisestä, lakipykälistä ja business-ajattelusta.  Todettakoon kuitenkin, että tutkijoiden arvot ovat edelleen samat: Peerage of Science Oy:n yhtiöjärjestys määrää tieteentekemisen edistämisen yhtiön ensisijaiseksi tarkoitukseksi, ja mikäli yritys ikinä jakaa voittojaan, puolet menee koko kansainvälisen tiedeyhteisön hyväksi erilaisten palkintojen muodossa. Tavoitteena on kasvaa globaaliksi tieteen arvioinnin standardiksi, jonka kehittämisessä koko tiedeyhteisö on mukana.


Tutkijat haluavat muistuttaa, että tekemällä oppii, kunhan ottaa selvää ja perehtyy. Ideat vain liikkeelle!