Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Myötätuulessa Horisonttiin 2.11.2017, klo 13.00-15.00, Ruusupuisto, Juho

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut järjestää Horizon2020 info- ja verkostoitumistilaisuuden torstaina 2.11.2017 kello 13.00-15.00. Tilaisuus on Ruusupuistossa luentosalissa Juho.

 

Horisontti 2020 -ohjelman uudet työohjelmat vuosille 2018 - 2020 julkaistaan nyt syksyllä (27.10.2017). Mitä mahdollisuuksia uudet rahoitushaut tarjoavat? Tilaisuuden tavoitteena on, että jokainen osallistuja voisi viimeistään tilaisuuden jälkeen päättää haluaako osallistua H2020-hakuihin, joissa hakuteemoja on rajattu ennakkoon seuraavan kolmen vuoden aikana ja ottaa aikataulut huomioon jo nyt. Välitämme ajankohtaista tietoa Tekesin ja Akatemian järjestämiltä Horisontti 2020 -päiviltä sekä Euroopan komission esiin nostamia viestejä.

Kumppanuus alkaa läheltä. Uusissa H2020 -ohjelmissa haetaan vahvaa poikkitieteellistä otetta. Oletko miettinyt minkälaisia mahdollisuuksia ja synergiaa meidän oman yliopistomme eri tieteenalojen tutkijat ovat saaneet ja saisivat uusissa H2020 hankkeissa? Tule kertomaan omasta hankeideasta tai kuuntelemaan minkälaisia täkyjä on tarjolla. Jos haluat esitellä omaa hankeideaasi 1 - 2 kalvolla (enintään 5 minuuttia), niin ilmoita siitä meille ennen tilaisuutta. Järjestämme sinulle esittelymahdollisuuden tilaisuuteen.

Tilaisuus pidetään englanniksi, mikäli tarpeen. Laadi siis mahdolliset esittelykalvosi englanniksi.

13.00 - 13.05 Avaus, ohjelman esittely; Henrik Kunttu, vararehtori, Jyväskylän yliopisto
13.05 - 13.30 Terveiset Helsingin H2020 tapahtumasta, Tulevien hakujen sisältöjen ja painopisteiden esittelyä; Anne Höytö ja Anu Tiilikainen-Tervaniemi, Jyväskylän yliopisto
13.30 - 14.00 Tulevien hakujen sisältöjen ja painopisteiden esittelyä, Yritysyhteistyö; Heini Günther, Tekes
14.00 - 15.00 Tutkimusideoiden esittelyä ja verkostoitumista; Anne Höytö, Jyväskylän yliopisto

Ilmoittautuminen Korpissa 31.10.2017 mennessä.

Lisätietoja:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut:
Anne Höytö anne.m.hoyto@jyu.fi, puh. 040 8054676
Anu Tiilikainen-Tervaniemi anu.tiilikainen-tervaniemi@jyu.fi, puh. 040 8054523
Tutkimus- ja innovaatiopalvelut ris@jyu.fi

 

Horizon2020 info and networking day

Research and Innovation services organize Horizon2020 Info- and Networking day on 2nd of November 2017 at 13.00 -15.00. Place Ruusupuisto, Juho.

This info day is dedicated to the upcoming Horizon2020 calls which will be published this autumn (27.10.2017). What is in the next Horizon 2020 Work Programme, or which calls will open in the autumn? We will forward current information for you from Horizon 2020 -days organized by Tekes and Akademy of Finland.

Partnership begins near you. New Horizon 2020 calls seek strong interdisciplinary touch. Have you thought what kind of synergy our own university´s researchers from different science could achieve by working together in H2020 -projects? You can introduce your project idea and listen what kind of ideas others have. If you want to present your own project idea with few slides take contact to us before the Info- and Networking day so we can organize a presentation opportunity for you.

13.00 - 13.05 Opening and introduction to the programme, Henrik Kunttu, Vice rector, University of Jyväskylä
13.05 - 13.30 Regards from Helsinki H2020-meetings, Introduction of the new work programmes, Anne Höytö and Anu Tiilikainen-Tervaniemi, University of Jyväskylä
13.30 - 14.00 Introduction of the work programmes,  cooperation with companies, Heini  Günther, Tekes
14.00 -15.00 Research ideas, introduction and networking, Anne Höytö, University of Jyväskylä

Register in Korppi by 31st of October.

More information:

Research- and Innovation Services
Anne Höytö anne.m.hoyto@jyu.fi, tel. 040 8054676
Anu Tiilikainen-Tervaniemi anu.tiilikainen-tervaniemi@jyu.fi, tel. 040 8054523
Research- and Innovation Services ris@jyu.fi