Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Avoin (Open access) julkaiseminen Horisontti2020-hankkeissa pakollista

 

Tieteen ja innovaatioiden edistämiseksi sekä kansalaisten ja yhteiskunnan osallistamiseksi vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen avoin julkaiseminen on pakollista Horisontti2020-hankkeissa. Julkaisut voidaan julkaista joko

  • rinnakkaistallentamalla julkaisun tai lopullisen version käsikirjoituksesta avoimeen julkaisuarkistoon (”green” open access) kuuden kuukauden sisällä julkaisemisesta (12 kk sosiaali- ja humanististen tieteiden alalla) tai
  • Open access julkaisusarjoissa (”gold” open access), jotka ovat yleensä maksullisia. Hankkeen elinaikana open access -maksut voidaan hoitaa hankkeen budjetista, mikäli niihin on varattu rahoitusta.

Tällä hetkellä 68 % Horisontti2020-rahoitetuista julkaisuista julkaistaan avoimesti, pääasiassa rinnakkaistallenteina. Tavoitteena on, että vuonna 2020 kaikki Horisontti-julkaisut julkaistaan avoimesti. Hankkeiden julkaisutoimintaa tullaan seuraamaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja myös sanktiot ovat mahdollisia.

Lisätietoa avoimesta julkaisemisesta: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm