Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Erasmus+ ohjelman uusi työohjelma vuodelle 2018 on julkaistu

 

Komission on julkaissut työohjelman vuodelle 2018 Erasmus+ varten. Asiakirjassa määritellään Erasmus+ -ohjelman rakenne ja rahoitus ensi vuodelle sekä huomioidaan muutokset edellisiin vuosiin verrattuna. Erasmus+:n budjettia korotetaan ensi vuonna 2,5 miljardiin ja erityisesti avaintoimet 1 ja 2 saavat lisärahoitusta.

Työohjelmassa etusija annetaan hankkeille, jotka pystyvät vastaamaan tiedollisiin aukkoihin sekä koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin. Myös opetuksen laatua ja erityisesti digitaalisten opetusvälineiden hyödyntäminen ovat painopisteinä. Tavoitteena on myös tukea sellaisia aloitteita, jotka tuovat opettajille uusia taitoja kansainvälistymisen myötä, esimerkiksi järjestämällä erilaisia koulutuksia.

Avaintoimi 1 (Liikkuvuus): Opiskelijoiden tietoteknisiä taitoja halutaan parantaa ja opetuksen innovatiivisuutta lisätä. Euroopan investointirahasto tarjoaa lainoja Erasmus+-ohjelman kautta.

Avaintoimi 2 (Yhteistyöhankkeet): Virtuaalisten vaihtojen -ohjelmaa (Erasmus+ Virtual Exchanges) jatketaan toiselle vuodelle. Ohjelman tavoitteena on lisätä nuorten tekemien vaihtojen määrää unionin ja sen eteläisten naapurimaiden kanssa.

Avaintoimi 3 (Politiikan uudistamisen tuki): Haku hankkeille, jotka edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta, arvoja ja perusoikeuksia. Myös elin-ikäisen oppimiseen keskittävät hankkeet ovat painopisteinä.

Lue lisää:
Erasmus+ työohjelma

Lisätietoja: Tutkimusrahoituksen asiantuntija Anu Tiilikainen-Tervaniemi anu.m.tiilikainen-tervaniemi@jyu.fi, 040 805 4523