Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Kokonaiskustannusmallin kertoimet 1.7.2017 alkaen


Kokonaiskustannusmallia noudattavissa tutkimusrahoitushakemuksissa ja näiden hankkeiden
raportoinnissa käytettävät kustannuskertoimet ovat 1.7.2017 alkaen: henkilösivukustannuskerroin 50
%
ja yleiskustannuskerroin 92 %.

Laskennassa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön 27.5.2016 antamaa määräystä kokonaiskustannusten laskentamenettelystä. Henkilösivu- ja yleiskustannuskertoimet perustuvat vuoden 2016 toteutuneisiin kustannuksiin sekä työaikajärjestelmän ja henkilöstöjärjestelmän tuottamaan tietoon työajan jakautumisesta tulosalueille ja poissaoloihin.

Lue lisää "Kuvaus kokonaiskustannusten laskennasta Jyväskylän  yliopistossa."